Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er ikke lov – arbeids- eller studiestedet skal ha klare rutiner for forebygging og oppfølging.

Mann som står med rygget vendt fra oss i et kontorlokale
Mann som står med rygget vendt fra oss i et kontorlokale

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er ikke lov – arbeids- eller studiestedet skal ha klare rutiner for forebygging og oppfølging.

Mann som står med rygget vendt fra oss i et kontorlokale

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har til hensikt eller har som virkning at den er krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Det som for den ene kan oppfattes som frivillig og ønsket seksuell oppmerksomhet, kan for den andre oppfattes som vanskelig å avvise særlig der det er et skjevt maktforhold, som for eksempel mellom lærer og student eller leder og medarbeider.

Seksuell trakassering i studier eller på jobb kan blant annet føre til nedsatt trivsel og engasjement, samt psykiske og fysiske helseplager.

Plikt til å forebygge og følge opp

Ansatte og studenter skal ha et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø.

Ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har plikt til å forebygge seksuell trakassering og søke å forhindre at studenter og ansatte utsettes for trakassering og utilbørlig opptreden. Dette skal gjøres gjennom kartlegging og risikovurdering, og iverksetting av nødvendige tiltak som reduserer risikoen for at trakassering oppstår.

Studie- og arbeidssted skal også ha klare og kjente rutiner for hvordan studenter og ansatte kan si fra og varsle om trakassering, og retningslinjer for hvordan dette håndteres.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 16. april 2024