Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for sikresiden.no

Alle skal ha lik mulighet til å bruke webappen.

Status for sikresiden.no per 12.01.2021

Det er utført tester i januar 2021 av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på sikresiden.no. Testene er utført ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing i henhold til kravene i WCAG 2.0. Det som ble funnet av avvik er blitt retten opp.

Vi bryr oss om tilgjengelighet!

Sikresiden.no tar universell utforming på alvor. Gjennom jevnlig testing avdekker vi og retter opp i avvik, slik at brukeropplevelsen blir best mulig.

Hvordan kan du si fra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du noe som hindrer deg i få tak i informasjonen du er ute etter? 

Ta kontakt med oss på: post@sikresiden.no