Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for sikresiden.no

Alle skal ha lik mulighet til å bruke webappen.

Status for sikresiden.no per 11.11.2020

Det er utført tester av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på sikresiden.no. Testene er utført ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing, i henhold til kravene i WCAG 2.0.

Kjente avvik

Det er avdekket noen avvik under test av sikresiden.no med underliggende sider. Følgende sider er testet: forsidene (Forebyggende og Når noe skjer) og siden Opplæring i sikkerhet.

Vi jobber med å utbedre avvikene i november og desember 2020. I denne erklæringen redgjøres det fra 01.01.2021 for avvik som ikke er utbedret innen 31.12.2020.

Vi bryr oss om tilgjengelighet!

Sikresiden.no tar universell utforming på alvor. Gjennom jevnlig testing avdekker vi og retter opp i avvik, slik at brukeropplevelsen blir best mulig.

Hvordan kan du si fra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du noe som hindrer deg i få tak i informasjonen du er ute etter? 

Ta kontakt med oss på: post@sikresiden.no