Trusler og truende situasjoner

Trusler kan fremsettes på ulike måter – lær deg hvordan du håndterer dem.

Skygge av at stor mann truer jente.
Skygge av at stor mann truer jente.

Trusler og truende situasjoner

Trusler kan fremsettes på ulike måter – lær deg hvordan du håndterer dem.

Skygge av at stor mann truer jente.

Trusler og truende situasjoner

En trussel kan være et verbalt angrep eller en aggressiv handling som tar sikte på å ramme deg og din sikkerhet. Den som truer vil at du skal underkaste deg deres holdninger og krav.

Trusler kan komme til uttrykk ansikt til ansikt, skriftlig gjennom ulike digitale medier eller på telefon.

Hvis du observerer ytringer og holdninger som du frykter kan true din eller andres sikkerhet: Si fra!

Truende situasjoner

Hvis du opplever en truende situasjon – forlat situasjonen hvis det er mulig. Løp i sikkerhet. 

Hvis du ikke kan forlate situasjon, vær rolig og bruk adferd og språk som kan dempe situasjonen. I sjekklisten om konfliktdempende kommunikasjon finnes tips og råd om hvordan du bør opptre.

Trusler via digitale medier

Hvis du mottar en trussel på sosiale medier eller på e-post er det viktig at du dokumenterer faktaopplysninger om trusselen. I sjekklisten om mottak av trusler finnes tips til hva du bør dokumentere. 

Trusler på telefon

Hvis du mottar en trussel på telefon, hold linjen og noter ned hva trusselen går ut på og alt som kan identifisere den som truer. I sjekklisten om mottak av trusler finnes tips til hva du bør dokumentere. 

Hvis du arbeider i førstelinjen, er det særlig viktig at du er kjent med hvordan du håndterer trusler per telefon. Skriv ut sjekkliste for mottak av trusler og ha den liggende lett tilgjengelig ved telefonen. 

Trusler og truende situasjoner skal:

  • varsles til studie- eller arbeidssted som bistår med politianmeldelse
  • meldes som uønsket hendelse (avvik) ved din virksomhet
Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 15. juli 2024