Kunnskapsspill

FOR DELTAKERE I SIKRESIDENSAMARBEIDET

Sikresiden.no utvikler kunnskapsspill. Vi har foreløpig to spill, ett om temaer innen personvern og ett om fadderrollen og sikkerhet ved studiestart.

Spillene gir den enkelte trening i krevende temaer med utgangspunkt i konkrete situasjoner fra ansatte og studenters hverdag.

"Vi lærer nyttige ting på en morsommere måte" (fadder som har spillt fadderspillet)

Spillene utvikles av fagredaksjonene i Sikresiden.no på spillplattformen til Attensi.

Personverspillet: Sikre personopplysninger

Spillet gir grunnleggende kunnskap om hvordan man skal behandle personopplysninger om andre,
og bidrar til å gjøre den enkelte bedre i stand til å etterleve personvernregelverket.

Spillet lanseres til sikkerhetsmåneden oktober 2020.

I sikkerhetsmåneden 2020 kan noen enheter i hver virksomhet, som har svært motiverte ledere, bruke personvernspillet. Slik får virksomheten litt erfaring med kunnskapsspill og kan vurdere hvordan de ønsker å bruke det senere.

31.08 webinar om spillet og nasjonal konkurranse i sikkerhetsmåneden
30.09 kl 12.00 påmeldingsfrist for virksomheter. Spillkoordinatoren i hver virksomhet melder på spillenheter
01.10 webinar for påmeldte virksomheter
05.10–15.11 nasjonal spillkonkurranse (virksomhetene/ spillenehetene) velger 2-3 uker i perioden hvor de spiller intensivt)
16.11 trekning av nasjoanal vinner (blant de 20 beste)

Påmeldingspillkoordinatorene kan nå melde på spillenehetene i sin virksomhet, frist 30.09 kl 12.00.

Presentasjon av spillet og opplegg for nasjonal konkurranse i sikkerhetsmåneden 2020 
(kan brukes til lokal forankring i egen virksomhet)

Ofte stilte spørsmål om personvernspillet (FAQ)


Materiell:

Personvernspillet omfatter følgende:

Grunnleggende om personvern

 • hvorfor har vi personvern?
 • roller og ansvar
 • mitt ansvar og mine rettigheter
 • personvernprinsippene
 • vurdere risiko
 • helseopplysninger
 • lovlig grunnlag
 • deling og utlevering av data
 • anonymisering

Tillegg for dem som driver med forskning, veiledning og undervisning:

 • personvern i undervisningen
 • når du skal forske på mennesker
 • ulike typer forskningsdata
 • anonymisering i forskning
 • samarbeid i forskningsprosjekter
 • gjenbruk og arkivering av forskningsdata
 • oppstart og opprydding

Tillegg for HR-personell

 • personvern i HR

Fadderspillet: Trygg fadder

Spillet gir studenter praktisk trening i fadderrollen. Spillet inneholder også en smittevernmodul.

I fadderspillet får du:

 • Trening i å håndtere typiske situasjoner og dilemmaer du må håndtere som fadder
 • Grunnlag for å ta gode valg i ulike situasjoner
 • Blitt bevisst hvordan du legger til rette for en inkluderende og trygg studiestart for alle

Ved studiestart 2020 ble spillet brukt ved 36 studiesteder. Det var til sammen 3500 faddere som var aktive spillere, de hadde til sammen 75.000 modulgjennomspillinger.  Omtale av fadderspillet: Mobilspill skal hindre drikkepress (VG 13.juli 2020)

Trygg fadder omfatter følgende:

 • meg som fadder
 • smittevern
 • personvern og informasjonssikkerhet
 • brann og evakuering
 • trusler, vold og overgrep
 • førstehjelp
 • usynlige sykdommer
 • hvordan fungerer alkohol
 • arrangemnter
 • ansvarlig på fest

Materiell til studiestart: Produktoversikt og bestilling