Kunnskapsspill

KAN BESTILLES AV VIRKSOMHETER SOM ER MED I SIKRESIDENSAMARBEIDET

Kunnskapsspill er en morsom måte å lære nyttige ting på. Du er aktiv hele tiden, kan spille litt og litt innimellom når det passer deg, og det er en effektiv måtes å lære opp mange på.

Bruk av kunnskapsspill har fått svært god mottakelse av både studenter og ansatte. Alle spill utvikles i tett samarbeid med målgruppene og fageksperter på de ulike temaene.

Vi har så langt laget to studentspill: Studentlivet i koronatiden (blir tilgjengelig før påske) og Trygg fadder (tilgjengelig i juli og august) og et fagspill: personvernspillet. Vi  skal lage flere spill i 2021.

Studentlivet i koronatiden

Gir studenter hjelp til å takle studiene og studentlivet i koronatiden.
Blir tilgjengelig før påske.

Bestilling av Spillet Studentlivet i koronatiden, (inkluderer bruk av Trygg fadder (jul–august), Trygg student i utlandet (fra juni) og Trygg student (studiestart)  i 2021.

Moduler:

 • Gjør ting!
 • Ha struktur
 • Studieteknikk
 • Tidsplanlegging
 • Takle stress
 • Godt samarbeid
 • Bo bra sammen
 • Ensomheten
 • Livets opp og nedturer
 • Finn roen
 • Sov godt

Trygg fadder 2021

Gir faddere trening i å håndtere ulike typer situasjoner og gjør dem bevisst på hvordan de kan bidra til en inkluderende og god studiestart for alle.

Bestilling av spillet Trygg fadder 2021, for fadderorganisasjoner.

Spillet ble brukt til fadderopplæringen av 3500 studentfaddere ved 36 studiesteder til studiestart 2020. De spilte til sammen 75.000 moduler. 98% likte denne måte å lære på!

Fadderspillet ble omtalt i VG 13.juli 2020

Moduler: Meg som fadder

 • Informasjon om fadderuka
 • Om fadderuka
 • Trygg fadder
 • Over grensa

Moduler: Trygg i fadderuka

 • Smittevern
 • Personvern og nettsvindel
 • Brannvern og evakuering
 • trusler, vold og overgrep
 • Førstehjelp
 • Usynlige sykdommer

Moduler: Alkohol og rus

 • Hvordan fungerer alkohol?
 • Arrangementer
 • Ansvarlig på fest

Har du flere spørsmål om Trygg Fadder? Kontakt oss på post@sikresiden.no.

Personvernspillet 2021

Gir interaktiv trening i grunnleggende personvern, og bidrar til etterlevelse av personvernregelverket.

Bestilling av personvernspillet 2021 

Presentasjoner dere kan holde for beslutningstakerne i egen virksomhet:
Om personvernspillet (13.01.21)
Bruk av personvernspillet i 2021 (28.01.21)

Har du spørsmål om personvernspillet eller ønsker du pris for hva det vil koste å bruke kunnskapsspillene for din virksomhet? Kontakt: post@sikresiden.no

Vii anbefaler å bestille det tidlig på året for å få mest mulig glede og nytte av det.

Innhold i personvernspillet 2021:

Grunnleggende moduler

 • Hvorfor har vi personvern?
 • Roller og ansvar 
 • Vurdere risiko
 • Mitt ansvar og mine rettigheter
 • Lovlig grunnlag
 • Personvernprinsippene
 • Helseopplysninger
 • Deling og utlevering av data
 • Anonymisering av data
 • Personvern i undervisning og arrangementer

Moduler for forskere og veiledere

Forskere og veiledere får seks moduler i tillegg til grunnmodulene.

 • Når du skal forske på mennesker
 • Ulike typer forskningsdata
 • Anonymisering i forskning
 • Samarbeid i forskningsprosjekter
 • Gjenbruk og arkivering av forskningsdata
 • Oppstart og opprydning

Moduler for studenter

Studenter som skal skrive oppgaver med personopplysninger får fem moduler i tillegg til grunnmodulene:

 • Når du skriver en studentoppgave
 • Ulike typer data om mennesker
 • Anonymisering av personopplysninger
 • Deling, gjenbruk og samarbeid
 • Oppstart, lagring og opprydning

Det er også en egen modul om personvern i HR.