Mitt ansvar

Sikkerhet er alles ansvar.

Student ser i kamera.
Student ser i kamera.

Mitt ansvar

Sikkerhet er alles ansvar.

Student ser i kamera.

Mitt ansvar

Å vite hva som gjelder og følge sikkerhetsbestemmelsene

Alle har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i gjeldende sikkerhetsbestemmelser for sitt studium eller sine arbeidsoppgaver, for eksempel:

 • sikring av personopplysninger eller annen informasjon med krav til høy konfidensialitet i studentoppgaver, forskning eller administrasjon
 • sikkerhet på reise med studenter i utlandet, feltarbeid, eksursjon eller tokt
 • sikkerhet ved planlegging av arrangementer med mange mennesker eller kontroversielle temaer
 • sikkert arbeid i lab/verksted/øvringsrom

Være årvåken og si fra om uønskede hendelser, feil og mangler

Det er viktig å si fra, for å opprettholde og forbedre sikkerheten ved ditt arbeids- og studiested. 

Eksempler på hva du skal si fra om er:

 • skader på person eller materiell
 • mobbing, seksuell trakassering, truende situasjoner og kriminelle forhold som vold, tyveri, ran og lignende
 • datasvindel og informasjon på avveier
 • svikt eller mangler i sikkerhetsrutiner eller tekniske sikkerhetstiltak
 • brudd på lover, forskrifter og interne rutiner

Ledere, veiledere og prosjektledere

 skal sørge for at det:

 • er etablert sikkerhetsrutiner innenfor sitt ansvarsområde
 • gis sikkerhetsopplæring
Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 04. april 2022

Snarvei til

Si fra

Snarvei til

Si fra