Risikovurdering

Å vurdere risiko handler om å tenke gjennom hva som kan gå galt – slik at man kan beskytte seg.

En som går på steiner over bekk.
En som går på steiner over bekk.

Risikovurdering

Å vurdere risiko handler om å tenke gjennom hva som kan gå galt – slik at man kan beskytte seg.

En som går på steiner over bekk.

Risikovurdering

I en risikovurdering avdekker man mulige uønskede hendelser, slik at man kan gjøre tiltak for å hindre at noe skjer og kan være forberedt på hva man bør gjøre hvis det likevel skjer.

Risiko bør vurderes når man planlegger å gjøre noe som representerer fare eller forvalter noe som er verdifullt. 

Spør deg selv: Hva er verdifullt? – For meg, for studie- eller arbeidsstedet, for enkeltpersoner eller samarbeidspartnere. Hva har jeg som ikke må bli ødelagt, skadet, stjålet eller misbrukt?

Du kan gjøre en enkel risikovurdering ved å stille tre spørsmål

 • Hva kan gå galt? 
 • Hva kan vi gjøre for å hindre det? 
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom det skjer? 

Vurder risiko for eksempel ved:

 • Utføring av risikofylt arbeid (lab, verksted, klinikk) 
 • Behandling av personopplysninger eller informasjon som krever høy grad av konfidensialitet
 • Store eller kontroversielle arrangementer 
 • Risikofylte reiser, ekskursjoner, feltarbeid eller tokt 
 • Organisasjonsendringer eller systemendringer som kan ha betydning for sikkerheten 

Håndtering av risiko

Etter at det er gjennomført en risikovurdering er det avgjørende at risikoen for uønskede hendelser håndteres. Det finnes flere metoder for håndtering av risiko:

 • Redusere risikoen ved å iverksette tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens
 • Godta risikoen slik den er
 • Overføre risikoen til andre ved å tegne en forsikring eller lignende
 • Unngå risikoen ved avslutte den risikofylte aktiviteten
Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 04. april 2022