Om sikresiden.no

Sikresiden.no lages av og for norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheter.Ca 30 universiteter og høgskoler i Norge er deltakere i sikresidensamarbeidet.

Sikresiden.no er en webapp. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. Informasjonen er på norsk og engelsk.

Sikresiden.no brukes av AHO, BI, CMIHiMoldeHINNHiVolda, HIØHVLHøyskolen KristianiaKHIO, KRUSNHHNIH, NLA HøgskolenNMBUNMHNORD universitet, NSDNTNUOsloMet, PolitihøgskolenUiAUiBUiO, UiSUiTUSNUNISUNIT og VID.

Fagpersoner innen ulike områder fra UiO, UiB, OsloMet (HiOA), UiT, NTNU, USN, BI og UNINETT har jobbet sammen i arbeidsgrupper for å lage innholdet til sikresiden.no.

Vi har også hatt faglige diskusjoner og fått innspill fra en rekke ulike fagpersoner blant annet fra: PolitietHelsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, De nasjonale Forskningsetiske komiteeneNSMOvergrepsmottaket i OsloLykkepromilleUiS, HVL og NMBU.

UH-sektoren har samme kjernevirksomhet, lovverk og felles krav fra Kunnskapsdepartementet. Vi sparer ressurser og får til mer når vi deler og samarbeider. .

Det kan fritt lenkes til sikresiden.no.

Sikresiden.no er beskyttet av opphavsrett i henhold til åndsverksloven.