Om sikresiden.no

Sikresiden.no lages av og for norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheter. Mer enn 30 virksomheter i Norge er deltakere i sikresiden-samarbeidet, som er en sosial innovasjon.

Vi operasjonaliserer styrende dokumenter, slik at de "virker" ut i organisasjonen, ved at studenter og ansatte vet hva de bør gjøre når noe skjer, og hvordan de kan bidra forebyggende.

Film om hva sikresiden.no er og hvordan den kan brukes (4 min)

Hensikten med sikresiden.no er å gi studenter og ansatte handlingskompetanse slik at de vet:

  • hva de selv kan gjøre i uønskede situasjoner
  • hvor de kan få hjelp
  • hvordan de kan bidra til å forebygge uønskede hendelser

Sikresiden.no leverer:

Deltakerne i sikresiden-samarbeidet er: AHO, ANSABIHiMoldeHINNHiVolda, HIØHVLHøyskolen KristianiaKHIO, KRUSLDH, MFNHHNIH, NLA HøgskolenNMBUNMHNORD universitetNTNUOsloMet, PolitihøgskolenSamisk høgskoleSimulaUiAUiBUiO, UiSUiT, UNISUSN og VID.

Fagspesialister fra deltakervirksomhetene samarbeider om å lage innholdet og spleiser på forvaltning og videreutvikling.

Vi har også hatt faglige diskusjoner og får innspill fra en rekke ulike fagpersoner blant annet fra: Politiet, PSTHelsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, De nasjonale Forskningsetiske komiteene, NSSFNSM, NSD, DatatilsynetOvergrepsmottaket i OsloLykkepromille, Beredskapsrådet i UH-sektoren, og flere av studentsamskipnadene.

Alle i UH-sektoren har samme kjernevirksomhet, lovverk og felles krav fra Kunnskapsdepartementet (KD). Vi sparer ressurser og får til mer når vi deler, gjenbruker og samarbeider.

KD anbefaler å bruke Sikresiden.no, se Kap 6.5 og 10.4 og i styringsdokument

Det kan fritt lenkes til sikresiden.no.
Sikresiden.no er beskyttet av opphavsrett i henhold til åndsverksloven.