Om sikresiden.no

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted. Det tilbys brukervennlig opplæring og veiledende råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må imidlertid alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. Informasjonen er på norsk og engelsk.

25 universiteter og høgskoler i Norge har tatt i bruk sikresiden.no siden lanseringen 2.oktober 2017.

Sikresiden.no/fadder (pilot) ble brukt i fadderopplæringen ved UiO, HiOA og BI campus Oslo ved studiestart høsten 2017.

Fagpersoner innen ulike områder fra UiO, UiB, OsloMet (HiOA), UiT, NTNU, HSN og UNINETT har jobbet sammen i arbeidsgrupper for å lage innholdet til sikresiden.no.

Vi har også hatt faglige diskusjoner og fått innspill fra en rekke ulike fagpersoner blant annet fra: PolitietHelsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, De nasjonale Forskningsetiske komiteeneNSMOvergrepsmottaket i OsloLykkepromilleUiS, HVL og NMBU.

UH-sektoren har samme kjernevirksomhet, lovverk og felles krav fra Kunnskapsdepartementet. Vi sparer ressurser og får til mer når vi deler og samarbeider. Løsningen kan brukes gratis av statlige universiteter og høgskoler under Kunnskapsdepartementet.

Det kan fritt lenkes til sikresiden.no.

Sikresiden.no er beskyttet av opphavsrett i henhold til åndsverksloven.