Personvernerklæring

Personvern handler her om hvordan nettsiden samler inn og bruker informasjonen fra de som besøker nettstedet eller tar kontakt via post@sikresiden.no.

Ansvar

  • Behandlingsansvarlig: Asbørn Seim, OsloMet 
  • Databehandler: Ny Media

Innhenting av personopplysninger

  • Informasjon du selv oppgir ved å sende e-post til post@sikresiden.no.
  • Det settes Informasjonskapsler i nettleseren din når du besøker nettsiden. De brukes til å samle inn informasjon  om deg som bruker.
  • Hjemmelsgrunnlag: personopplysningsloven § 8 1. ledd, samtykke.

E-post

Opplysningene brukes til å besvare dine e-posthenvendelser. 

E-posttrafikk logges

Det som logges er: tidspunktet e-posten er mottatt, hvilken maskin (e-postserver) e-posten kommer fra (HELO-informasjon og IP-adresse), hvor den skal og e-postadressen den er sendt fra og til. En del systeminformasjon logges også, blant annet meldingsnummer (message-ID som er unik pr. e-post) og feilmeldinger. Innholdet i e-posten logges aldri. Loggene oppbevares så lenge det er nødvendig for drift og overvåking av systemene.

Informasjonskapsler (cookies)

Sikresiden.no bruker informasjonskapsler for å generere statistikk for bruken av nettstedet via Google Analytics. Statistikken er et verktøy for å måle hvor mye nettstedet blir besøkt og til å forbedre nettsidene. For hver side som vises lagres følgende opplysninger i Google Analytics:

  • Hvilken side du ser på, hvilken side du kommer fra og hvilken side du går til.
  • Om du har besøkt nettstedet før.
  • Dato og tidspunkt.
  • Hvilken nettleser du bruker, og hvilket operativsystem du har.

Les mer:

Hvordan du fjerner informasjonskapsler (Nettvett)

Mer om informasjonskapsler og personvern (Post- og teletilsynet)