Personvernerklæring

Personvernerklæring for Sikresiden.no

Sikresiden.no forvaltes av OsloMet som er behandlingsansvarlig. Databehandler for webappen Sikresiden.no er Frontkom AS (Frontkom.com)

Personopplysningene brukes i arbeidet med å forvalte og utvikle sikresiden.no. Opplysningene lagres så lenge de er relevante for dette arbeidet. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6, nr.1 bokstav f. 

Universiteter, høgskoler og andre deltakere i sikresiden-samarbeidet har interesse i å bruke sikresiden.no i sitt opplæring- og informasjonsarbeid innen sikkerhet. Hensikten er å gi studenter og ansatte handlingskompetanse slike at de kan bidra til forebyggende sikkerhet og vite hva de skal gjøre når noe skjer. Ved å samarbeide gjennom sikresiden.no som felles løsning i UH-sektoren får alle høyere kvalitet til lavere kost. Det er få personopplysninger som samles inn og de er ikke sensitive. Det er kun nødvendig informasjon for å kunne administrere det som leveres fra Sikresiden.no. Personvernulempen for deg som student/ansatt er derfor minimal.

Hvilke opplysninger samles inn og hva brukes de til?

Vi samler inn enkelte opplysninger om hvordan du bruker sikresiden.no. Vi måler hvor mye sikresiden.no blir besøkt og hvordan løsningen blir brukt for å kunne forbedre den. Når du bruker sikresiden.no, samtykker du til at vi lagrer informasjonskapsler (Cookies) lokalt i nettleseren din. Les mer om hvordan du fjerner informasjonskapsler (Nettvett.no).

Analyseverktøyet Google Analytics brukes til å produsere statistikk ved å innhente IP- adressen til dataenheten din. Vi samler inn informasjon om f.eks dato, tid, operativsystem og nettleser, om du har besøkt nettstedet før, hvilket nettsted du kom fra og hvilke sider du går til. Vi lagrer også hvilket studiested/ virksomhet du har valgt, slik at du slipper å velge det på nytt hver gang du bruker sikresiden.no.

Hvis du bruker e-læringslenker fra sikresiden.no registreres IP adressen til dataenheten din.

For å kunne følge opp kontakten med deltakerne i Sikresiden-samarbeidet på en god måte, lagrer vi personopplysninger i et CRM-system. Der lagres:

  • Kontaktinfo og opplysninger som personer selv oppgir ved henvendelser, disse brukes til å følge opp henvendelsene.
  • Kontaktinfo til personer med relevante sikkerhetsroller i deltakervirksomhetene, som brukes i forbindelse med utsending av informasjon.

​​For lokale redaktører, som skal redigere i webappen sikresiden.no, lagres påloggingsinformasjon som brukes til administrasjon av brukere i systemet.

Dine rettigheter

Du har rett til å få vite hvordan personopplysningene dine brukes, inkludert:

  • Rett til å motsette deg at vi behandler opplysningene dine.
  • Rett til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.
  • Rett til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
  • Rett til å få informasjon om hvordan dine opplysninger blir behandlet og å få innsyn i alle opplysninger som er registrert om deg på sikresiden.
  • Rett til å få uriktige opplysninger om deg korrigert.
  • Rett til å klage over behandlingen, dersom behandlingen ikke gjøres på en korrekt og lovlig måte.

Hvordan vi tar vare på informasjonen din

Det er få personopplysninger knyttet til sikresiden.no og ingen av dem er innenfor særlige kategorier. Vi tar forholdsregler for å sørge for at informasjonen din er beskyttet. Det er kun personer med tjenestelig behov som har tilgang til personopplysningene. Vi inngår databehandleravtaler med dem som drifter løsningen sikresiden.no og e-læringsplattformen vi bruker.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål til denne erklæringen eller ønsker å bruke dine rettigheter som er nevnt over, ta kontakt med oss på post@sikresiden.no.

Virksomhetene som forvalter sikresiden.no og virksomhetene som bruker sikresiden.no har hver sine personvernombud.