Si fra

Si fra – så sikkerheten kan forbedres

En person sier fra til en annen. Foto: Thomas Ekström/Sikresiden
En person sier fra til en annen. Foto: Thomas Ekström/Sikresiden
Ikon for si fra – fareskilt med utropstegn

Si fra

Si fra – så sikkerheten kan forbedres

En person sier fra til en annen. Foto: Thomas Ekström/Sikresiden
Ikon for si fra – fareskilt med utropstegn

Si fra

Si fra om uønskede hendelser, feil og mangler (avvik). Studie- eller arbeidsstedet er avhengig av å få vite hva som skjer, slik at forholdet blir fulgt opp og sikkerheten forbedres.

Eksempler på forhold som skal meldes:

  • skader på person eller materiell
  • mobbing, seksuell trakassering, truende situasjoner og kriminelle forhold som vold, tyveri, ran etc
  • datasvindel og sensitiv informasjon på avveie
  • svikt eller mangler i sikkerhetsrutiner eller tekniske sikkerhetstiltak
  • brudd på lover, forskrifter og interne rutiner

Sjekk hvor du melder fra om uønskede hendelser på ditt studie- eller arbeidssted.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 10. juni 2020