Si fra

Si fra – så sikkerheten kan forbedres.

En person sier fra til en annen.
En person sier fra til en annen.

Si fra

Si fra – så sikkerheten kan forbedres.

En person sier fra til en annen.

Si fra

Si fra om uønskede hendelser, feil og mangler (avvik). Studie- eller arbeidsstedet er avhengig av å få vite hva som skjer, slik at forholdet blir fulgt opp og sikkerheten forbedres. Sjekk hvor du melder fra om uønskede hendelser på ditt studie- eller arbeidssted.

Eksempler på forhold som skal meldes til virksomheten:

  • skader på person eller materiell
  • mobbing, seksuell trakassering, truende situasjoner og kriminelle forhold som vold, tyveri, ran etc
  • datasvindel og sensitiv informasjon på avveie
  • svikt eller mangler i sikkerhetsrutiner eller tekniske sikkerhetstiltak
  • brudd på lover, forskrifter og interne rutiner

Bekymringer og observasjoner vi gjør, kan også være grunn til å si fra.

Ved bekymringer knyttet til radikalisering eller spionasje skal du si fra til politiet

Hvis det er en akutt situasjon, ring 112 (Politiets nødnummer)

Radikalisering: Kontakt politiet på 02800 (hele døgnet) og spør etter radikaliseringskontakten i ditt politidistrikt. Kontakt RVTS på 22 58 60 00 hvis du vil snakke med noen andre enn politiet om dette.

 Spionasje: Ring PST på 23 30 50 00 (døgnbemannet) eller skriv til dem her: Tips oss

Husk: Det er bedre å gi ett tips for mye, enn ett for lite.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 24. februar 2023