Trusler

Forlat situasjon hvis det er mulig – løp i sikkerhet, hvis du opplever en truende situasjon.

Noter så mange faktaopplysninger som mulig og meld fra, hvis du mottar en trussel.

Skygge av at stor mann truer jente.
Skygge av at stor mann truer jente.

Trusler

Forlat situasjon hvis det er mulig – løp i sikkerhet, hvis du opplever en truende situasjon.

Noter så mange faktaopplysninger som mulig og meld fra, hvis du mottar en trussel.

Skygge av at stor mann truer jente.

Trusler

Hvis noen er truende

 • Opptre rolig og snakk tydelig
 • Ha en avslappet kroppsholdning og synlige hender
 • Ikke være dominerende eller defensiv
 • Forlat situasjonen hvis det er mulig
 • Be om hjelp

Hvis du mottar en trussel digitalt

 • Ta bilde av skjermen
 • Dokumenter faktaopplysninger om trusselen
 • Varsle studie- eller arbeidssted
 • Meld forholdet til politiet

Hvis du mottar trusler på telefon

 • Opptre rolig og vennlig
 • Hold forbindelsen – ikke legg på
 • Noter ned hva trusselen går ut på
 • Noter ned alt som kan identifisere den som truer

Trusler og truende situasjoner skal

 • Varsles til studie- eller arbeidssted som bistår med politianmeldelse
 • Meldes som uønsket hendelse (avvik) ved din virksomhet

 

  Lær mer

  Lær mer

  Sist oppdatert: 02. mai 2024