Trusler

Forlat situasjon hvis det er mulig – løp i sikkerhet, hvis du opplever en truende situasjon.

Noter så mange faktaopplysninger som mulig og meld fra, hvis du mottar en trussel.

Stor mann truer jente. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Sikresiden
Stor mann truer jente. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Sikresiden
Ikon for trusler – snakkeboble med sint ansikt

Trusler

Forlat situasjon hvis det er mulig – løp i sikkerhet, hvis du opplever en truende situasjon.

Noter så mange faktaopplysninger som mulig og meld fra, hvis du mottar en trussel.

Stor mann truer jente. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Sikresiden
Ikon for trusler – snakkeboble med sint ansikt

Trusler

Hvis noen er truende

 • Opptre rolig og snakk tydelig
 • Ha en avslappet kroppsholdning og synlige hender
 • Ikke være dominerende eller defensiv
 • Forlat situasjonen hvis det er mulig
 • Be om hjelp

Hvis du mottar en trussel digitalt

 • Ta bilde av skjermen
 • Dokumenter faktaopplysninger om trusselen
 • Varsle studie- eller arbeidssted
 • Meld forholdet til politiet

Hvis du mottar trusler på telefon

 • Opptre rolig og vennlig
 • Hold forbindelsen – ikke legg på
 • Noter ned hva trusselen går ut på
 • Noter ned alt som kan identifisere den som truer

Trusler og truende situasjoner skal

 • varsles til studie- eller arbeidssted som bistår med politianmeldelse
 • meldes som uønsket hendelse (avvik)

 

  Lær mer

  Lær mer

  Sist oppdatert: 25. juni 2020