Voldssituasjoner

Ved livstruende vold, vurder selv hva som er best å gjøre i situasjonen – løp, skjul eller handle.

  Personer løper vekk.
  Personer løper vekk.

  Voldssituasjoner

  Ved livstruende vold, vurder selv hva som er best å gjøre i situasjonen – løp, skjul eller handle.

   Personer løper vekk.

   Voldssituasjoner

   aa Ring 112 (politiet) 

   Pågående livstruende vold (PLIVO)

   LØP hvis du kan

   • til trygt sted, ikke brannoppsamlingsplass
   • når du er trygg, si fra til pårørende

    SKJUL deg hvis du ikke kan løpe

   • lås eller steng døra (barrikadér)
   • sett telefonen på lydløs
   • ring 112, ikke legg på - politiet kan lytte og spore
   • hindre innsyn, slukk lys
   • vær stille
   • kan dere evakuere nå? LØP
   • tenk på hva du kan gjøre hvis gjerningspersonen kommer inn

   HANDLE, hvis du ikke har annet valg

   • hva kan brukes som våpen?
   • lag enkel plan for å opptre koordinert
   • angrip raskt og målrettet mot våpen, øyne, hals - få personen ned

   Hvis du ser noen blir utsatt for vold

   • ikke gå mellom
   • ring 112 (politiet)
   • følg instruksjonen du får
   • ring studie- eller arbeidsstedet for å si at politiet kommer
   • gi førstehjelp hvis det er trygt

   Hvis du selv blir utsatt for vold

   • rop om hjelp og prøv å kom deg unna
   • ring 112 (politiet)
   • følg instruksjonen du får
   • ring studie- eller arbeidsstedet for å si at politiet kommer

   Voldtekt

   • kontakt eller dra til nærmeste overgrepsmottak 
   • det er best å dra dit rett etter at det har skjedd, med tanke på sporsikring og tilbud om forebyggende medisiner
   • ikke vask hendene, skift, dusj eller puss tenner, og unngå å gå på toalettet
   • ta vare på den som er blitt utsatt for overgrep
   Lær mer

   Lær mer

   Sist oppdatert: 09. mars 2023