Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er ikke lov – si fra dersom du blir utsatt for det.

En hånd som beføler et kvinnelår
En hånd som beføler et kvinnelår

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er ikke lov – si fra dersom du blir utsatt for det.

En hånd som beføler et kvinnelår

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som gjør at du føler deg ydmyket, nedverdiget eller skremt.

Seksuell trakassering kan omfatte:

  • seksuelle kommentarer eller vitser
  • at noen viser bilder, foto eller tegninger av seksuell art
  • at noen sender e-post, sms og lignende med seksualisert innhold
  • annen upassende oppførsel, inkludert uvelkomne seksuelle fremstøt og berøring
  • ulike former for seksuelle overgrep

Hvis du blir seksuelt trakassert i studie- eller jobbsammenheng, bør du:

  • Fortelle det til noen du har tillit til, som f.eks. din nærmeste leder, studieleder, verneombud, studentombud, tillitsvalgt, eller annen medhjelper.
  • Du kan også søke råd hos studentsamskipnaden, en HR-medarbeider eller bedriftshelsetjenesten.
  • Skrive ned tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte.

Som ansatt skal du også melde fra dersom du blir kjent med at det forekommer trakassering.

Studie- eller arbeidssted skal ha en formell rutine for meldinger om seksuell trakassering og hvordan de skal følges opp. Det er studie- eller arbeidssted som har ansvar for oppfølgingen.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 12. januar 2021