Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er ikke lov – si fra dersom du blir utsatt for det.

Mann som står med rygget vendt fra oss i et kontorlokale
Mann som står med rygget vendt fra oss i et kontorlokale

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er ikke lov – si fra dersom du blir utsatt for det.

Mann som står med rygget vendt fra oss i et kontorlokale

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som gjør at du føler deg ydmyket, nedverdiget eller skremt.

Seksuell trakassering kan omfatte:

  • seksuelle kommentarer eller vitser
  • at noen viser bilder, foto eller tegninger av seksuell art
  • at noen sender e-post, sms og lignende med seksualisert innhold
  • annen upassende oppførsel, inkludert uvelkomne seksuelle fremstøt og berøring
  • ulike former for seksuelle overgrep

Hvis du blir seksuelt trakassert i studie- eller jobbsammenheng, bør du:

  • fortelle det til noen du har tillit til, som f.eks. din nærmeste leder, studieleder, verneombud, studentombud, tillitsvalgt, eller annen medhjelper.
  • du kan også søke råd hos studentsamskipnaden, en HR-medarbeider eller bedriftshelsetjenesten.
  • skrive ned tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte.

Som ansatt skal du også melde fra dersom du blir kjent med at det forekommer trakassering.

Studie- eller arbeidssted skal ha en formell rutine for meldinger om seksuell trakassering og hvordan de skal følges opp. Det er studie- eller arbeidssted som har ansvar for oppfølgingen.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 14. april 2023