Mistet eller stjålet

Meld tapet og begrens følgene.

Bytt passordalle  tjenester du har aktivert på mistet enhet. Har du mistet informasjon som kan misbrukes?

Mobiltelefoner på bord med en hånd.
Mobiltelefoner på bord med en hånd.

Mistet eller stjålet

Meld tapet og begrens følgene.

Bytt passordalle  tjenester du har aktivert på mistet enhet. Har du mistet informasjon som kan misbrukes?

Mobiltelefoner på bord med en hånd.

Mistet eller stjålet

Har du mistet mobil, nettbrett eller PC?

 • Sperr SIM-kort
 • Aktiver sporing, tyverisikring- og fjernslettingssprogrammer hvis du har 
 • Bytt passord på alle tjenester du har aktivert på mistet enhet (f.eks e-post, skylagring, meldingstjenester og sosiale medier)
 • Hvilken informasjon kan ha kommet på avveier? Kontakt berørte parter

Har du mistet bankkort eller adgangskort?

 • Sperr kortet straks og bestill nytt

Meld fra

 • Tyveri eller skadeverk på eiendeler som tilhører studiested eller arbeidsgiver skal du melde som uønsket hendelse (avvik)
 • Kontakt personvernombudet dersom enheter som er mistet eller stjålet inneholder personopplysninger som ikke må komme på avveie
 • Tyveri eller skadeverk som gjelder private eiendeler må du politianmelde selv
 • Meld fra til forsikringsselskapet ditt
 • Hvis tyveriet eller skadeverket skjer på reise i utlandet, bør du anmelde dette til lokalt politi (ta kopi av anmeldelsen til forsikringsselskapet)
 • Hvis du trenger øyeblikkelig hjelp fra politiet ring 112. For mindre akutte situasjoner kan du ta kontakt med studie- eller arbeidsstedet/vekter, eller du kan ringe politiet på 02800
Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 26. januar 2023