På reise

Hvis du er i et område som er rammet av en ulykke eller annen hendelse – kom deg i sikkerhet og kontakt pårørende.

Studenter på fjelltur. Foto: Eivind Senneset/UiB
Studenter på fjelltur. Foto: Eivind Senneset/UiB
Ikon for på reise – Fly som letter

På reise

Hvis du er i et område som er rammet av en ulykke eller annen hendelse – kom deg i sikkerhet og kontakt pårørende.

Studenter på fjelltur. Foto: Eivind Senneset/UiB
Ikon for på reise – Fly som letter

På reise

Ved alle reiser

  • Varsle nødetater ved behov
  • Kontakt dine pårørende. Hold dem oppdatert om hvordan du har det
  • Varsle studie- eller arbeidsstedet, eventuelt lokal beredskapstelefon
  • Kontakt reisebyrået ditt ved behov

Ved reiser i utlandet  

  • Ring lokalt nødnummer ved behov
  • Ring internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonen eller ring deres nødnummer
  • Kontakt Utenriksdepartementet ved alvorlige hendelser +47 22 24 90 90, eller e-post UDops@mfa.no
  • Kontakt Sjømannskirken +47 951 19 181 (døgnåpen beredskap)
  • Kontakt reisebyrået ditt ved behov
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt

Mistet eller stjålet utstyr

Lær mer

Lær mer