Opplæring i sikkerhet

Ta korte e-læringsleksjoner på 3-7 minutter.

To studenter som ser på en datamaskin.
To studenter som ser på en datamaskin.

Opplæring i sikkerhet

Ta korte e-læringsleksjoner på 3-7 minutter.

To studenter som ser på en datamaskin.

Opplæring i sikkerhet

Kunnskapsspill

De som er med i sikresidensamarbeidet i UH-sektoren får tilgang til kunnskapsspill fra Sikresiden.no. 

Kunnskapsspill er en effektiv måte å lære opp mange på. Spillene har fått svært god mottakelse av både studenter og ansatte, som lærer gjennom interaktiv trening på aktuelle problemstillinger innen relevante temaer. Alle spill utvikles i tett samarbeid med målgruppene og fageksperter på de ulike temaene. Man kan spille fra mobilen, nettbrett eller PC når man har litt ledig tid. Spillene er utviklet på spillplattformen Attensi skills.

Fagspill

 • Personvern
 • Forskningsetikk

Studentspill

 • Trygg fadder
 • Trygg student  i utlandet
 • Trygg student

Materiell til Fagspill (for deltakere som har bestilt)
Materiell til Trygg student, Trygg student i utlandet og Trygg fadder (for deltakere som har bestilt)

Har du spørsmål om spillene? Kontakt oss på post@sikresiden.no

E-læring

Sikresiden.no har utviklet e-læringskurs med korte leksjoner som det tar 3-7 minutter å gjennomføre. Leksjonene kan gjennomføres på flere måter:

 • Leksjonene kan brukes fritt av enkeltpersoner ved å bruke lenkene på denne siden.
 • Virksomheter som er deltakere i sikresiden-samarbeidet kan kjøre kurs for sine studenter og ansatte. For tilgang til e-læringsplattformen, se nederst på siden.
Basisopplæring i sikkerhet

Målgruppe: Alle (kan brukes i opplæring av nyansatte)

 1. Mitt ansvar
 2. Vurdering av risiko
 3. Lær deg førstehjelp
 4. Trusler og truende situasjoner
 5. Livstruende vold (PLIVO)
 6. Brannvern
 7. Farer på nettet
 8. Hvordan behandle verdifull informasjon
 9. Personvern
 10. Før du reiser
Informasjonssikkerhet

Målgruppe: Alle 

 1. Sikkerhetskultur er laginnsats
 2. Informasjonen vår har verdi
 3. Manglende oversikt og ustrukturerte data
 4. Jobb sikkert utenfor campus
 5. Så åpne vi kan, så lukket som nødvendig
 6. Gjør spionasje vanskelig
 7. Beskytt deg og oss mot dataangrep
 8. Så enkelt lager du sikre passord
 9. Husk å si fra!
 10. Ditt bidrag er viktig

 

Hva du kan gjøre i møte med pågående livstruende vold

Målgruppe: Alle, særlig undervisere, arrangører og førstelinjepersonell

 1. Pågående livstruende vold (PLIVO)
 2. Løp, skjul, handle
 3. Kjenn lokalene
 4. Når du har en lederrolle
 5. Førstehjelp
 6. Når politiet kommer
Personvern (GDPR) og etikk i forskning

Målgruppe: Forskere og studenter som skal skrive oppgaver med personopplysninger

 1. Skal du forske på mennesker?
 2. Trenger du egentlig personopplysninger?
 3. Ta hensyn gjør en DPIA
 4. Hvilke tillatelser trenger du?
 5. Hvordan får du samtykke?
 6. Sørg for sikker behandling
 7. Når du er ferdig

 

Målgruppe: forskere og studenter

 1. Forskningsetikk
Sikkerhet ved studiestart

Målgruppe: Faddere ved universiteter og høgskoler

Sikkerhet ved studiestart

Radikalisering

Målgruppe: Alle, særlig de som underviser og veileder studenter

1. Radikalisering må tas på alvor 
2. Hva kjennetegner radikaliseringsprosessen? 
3. Hvordan kan ansatte og studenter bidra til å forebygge radikalisering? 
4. Gjør dette ved bekymring for radikalisering 

Opplæringsplattformen NanoLearning: bestilling og support

Alle som er med i sikresiden-samarbeidet har tilgang til e-læringsplattformen NanoLearning fra Junglemap, kostnadsfritt, for bruk til sikkerhetsopplæring.

Det betyr at dere kan:

 • tilpasse og distribuere alle kurs som er laget av sikresiden.no
 • tilpasse og distribuere standardkurs innen informasjonssikkerhet og personvern som er laget av Junglemap
 • lage og distribuere egne kurs innen sikkerhet, dvs. temaer som finnes på sikresiden.no f.eks. smittevern eller forskningsetikk
 • tilpasse og distribuere kurs innen sikkerhet som er utviklet og delt av andre virksomheter i sikresidensamarbeidet

Hvis dere vil bruke NanoLearning på andre fagområder (f.eks HR eller økonomiopplæring), så er det utenfor avtalen som sikresiden.no har med Junglemap. Har du spørsmål angående bruk eller bestilling av NanoLearning-plattformen: kontakt post@sikresiden.no

Bestilling

Virksomheter som er med i sikresiden-samarbeidet, kan  bestille tilgang til NanoLerning-plattformen ved å sende en e-post  til nis@junglemap.com med:

 • info om at dere er med i sikresiden-samarbeidet 
 • navn på virksomheten
 • navn, epostadresse og telefonnummer til kontaktperson i virksomheten.

I forbindelse med bestillingen inngår dere databehandleravtale direkte med Junglemap
Kontaktperson hos Junglemap er Nils Ivar Skaalerud, tlf: +47 93087636.

Support

Kontakt: ba@junglemap.no

 

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 14. desember 2023

Snarvei til

Fagspill

Snarvei til

Fagspill