Opplæring i sikkerhet

Ta korte e-læringsleksjoner på 3-7 minutter

To studenter som ser på en datamaskin. Foto: Thomas Ekström/Sikresiden
To studenter som ser på en datamaskin. Foto: Thomas Ekström/Sikresiden
Icon representing safety and security training - person pointing at a blackboard

Opplæring i sikkerhet

Ta korte e-læringsleksjoner på 3-7 minutter

To studenter som ser på en datamaskin. Foto: Thomas Ekström/Sikresiden
Icon representing safety and security training - person pointing at a blackboard

Opplæring i sikkerhet

Sikresiden.no har utviklet kurs med korte leksjoner som det tar 3-7 minutter å gjennomføre. Leksjonene kan brukes fritt av enkeltpersoner ved å bruke lenkene på denne siden. Ledere kan melde sine ansatte på gjennomføringen av hele kurs.

Ved påmelding til kurs sendes alle leksjonene i kurset til deltakerne per e-post med en definert frekvens, og ledelsen kan følge opp gjennomføringen av kurset for sine ansatte. Ledelsen får tilgang til statistikk og dokumentasjon på at opplæringen er gjennomført. 

Basisopplæring i sikkerhet

Målgruppe: Alle (kan brukes i opplæring av nyansatte)

 1. Mitt ansvar
 2. Vurdering av risiko
 3. Lær deg førstehjelp
 4. Trusler og truende situasjoner
 5. Livstruende vold (PLIVO)
 6. Brannvern
 7. Farer på nettet
 8. Hvordan behandle verdifull informasjon
 9. Personvern
 10. Før du reiser
Hva du kan gjøre i møte med pågående livstruende vold

Målgruppe: Alle, særlig undervisere, arrangører og førstelinjepersonell

 1. Pågående livstruende vold (PLIVO)
 2. Løp, skjul, handle
 3. Kjenn lokalene
 4. Når du har en lederrolle
 5. Førstehjelp
 6. Når politiet kommer
Personvern (GDPR) og etikk i forskning

Målgruppe: Forskere og studenter som skal skrive oppgaver med personopplysninger

 1. Skal du forske på mennesker?
 2. Trenger du egentlig personopplysninger?
 3. Ta hensyn gjør en DPIA
 4. Hvilke tillatelser trenger du?
 5. Hvordan får du samtykke?
 6. Sørg for sikker behandling
 7. Når du er ferdig

 

Målgruppe: forskere og studenter

 1. Forskningsetikk
Sikkerhet ved studiestart

Målgruppe: Faddere ved universiteter og høgskoler

Sikkerhet ved studiestart

Ekstremisering

Målgruppe: Alle, særlig de som underviser og veileder studenter

1. Ekstremisme må tas på alvor 
2. Hva kjennetegner ekstremiseringsprosessen? 
3. Hvordan kan ansatte og studenter bidra til å forebygge ekstremisering? 
4. Gjør dette ved bekymring for ekstremisering 

Påmelding til hele kurs og tilgang til opplæringsplattformen

Sikresiden.no har anskaffet Junglemap sin e-læringsplattform, slik at den kan benyttes fritt til sikkerhetsopplæring av alle virksomheter som er deltakere i sikresiden.no-samarbeidet.

Virksomheter kan melde seg på som brukere av plattformen, det gir mulighet til:

 • å lage og distribuere egne kurs
 • å modifisere Junglemap sine kurs i informasjonssikkerhet og personvern
 • å melde på hele eller deler av virksomheten på tilgjengelige sikkerhetskurs
 • å distribuere kursene via e-post eller mobil
 • å få ut statistikk og dokumentasjon på hvem som har fullført kurs

Bestilling av e-læringsplattformen til Junglemap

 

 

Lær mer

Lær mer