Opplæring i sikkerhet

Ta korte e-læringsleksjoner på 3-7 minutter

To studenter som ser på en datamaskin.
To studenter som ser på en datamaskin.

Opplæring i sikkerhet

Ta korte e-læringsleksjoner på 3-7 minutter

To studenter som ser på en datamaskin.

Opplæring i sikkerhet

Kunnskapsspill

De som er med i sikresidensamarbeidet får tilgang til kunnskapsspill fra Sikresiden.no. 

E-læring

Sikresiden.no har utviklet e-læringskurs med korte leksjoner som det tar 3-7 minutter å gjennomføre. Leksjonene kan gjennomføres på flere måter:

 • Leksjonene kan brukes fritt av enkeltpersoner ved å bruke lenkene på denne siden.
 • Virksomheter som er deltakere i sikresiden-samarbeidet kan kjøre kurs for sine studenter og ansatte. For tilgang til e-læringsplattformen, se nederst på siden.
Basisopplæring i sikkerhet

Målgruppe: Alle (kan brukes i opplæring av nyansatte)

 1. Mitt ansvar
 2. Vurdering av risiko
 3. Lær deg førstehjelp
 4. Trusler og truende situasjoner
 5. Livstruende vold (PLIVO)
 6. Brannvern
 7. Farer på nettet
 8. Hvordan behandle verdifull informasjon
 9. Personvern
 10. Før du reiser
Informasjonssikkerhet, oppdatert til sikkerhetsmåneden 2021

Målgruppe: Alle 

 1. Sikkerhetskultur er laginnsats
 2. Informasjonen vår har verdi
 3. Manglende oversikt og ustrukturerte data
 4. Jobb sikkert utenfor campus
 5. Et komplekst trusselbilde
 6. Så åpne vi kan, så lukket som nødvendig
 7. Beskytt deg og oss mot dataangrep
 8. Så enkelt lager du sikre passord
 9. Husk å si fra!
 10. Ditt bidrag er viktig

 

Hva du kan gjøre i møte med pågående livstruende vold

Målgruppe: Alle, særlig undervisere, arrangører og førstelinjepersonell

 1. Pågående livstruende vold (PLIVO)
 2. Løp, skjul, handle
 3. Kjenn lokalene
 4. Når du har en lederrolle
 5. Førstehjelp
 6. Når politiet kommer
Personvern (GDPR) og etikk i forskning

Målgruppe: Forskere og studenter som skal skrive oppgaver med personopplysninger

 1. Skal du forske på mennesker?
 2. Trenger du egentlig personopplysninger?
 3. Ta hensyn gjør en DPIA
 4. Hvilke tillatelser trenger du?
 5. Hvordan får du samtykke?
 6. Sørg for sikker behandling
 7. Når du er ferdig

 

Målgruppe: forskere og studenter

 1. Forskningsetikk
Sikkerhet ved studiestart

Målgruppe: Faddere ved universiteter og høgskoler

Sikkerhet ved studiestart

Ekstremisering

Målgruppe: Alle, særlig de som underviser og veileder studenter

1. Ekstremisme må tas på alvor 
2. Hva kjennetegner ekstremiseringsprosessen? 
3. Hvordan kan ansatte og studenter bidra til å forebygge ekstremisering? 
4. Gjør dette ved bekymring for ekstremisering 

Bestilling og support av opplæringsplattformen NanoLearning

Alle som er med i sikresiden-samarbeidet har tilgang til e-læringsplattformen NanoLearning fra Junglemap, kostnadsfritt, for bruk til sikkerhetsopplæring.

Det betyr at dere kan:

 • tilpasse og distribuere alle kurs som er laget av sikresiden.no
 • tilpasse og distribuere standardkurs innen informasjonssikkerhet og personvern som er laget av Jungelmap
 • lage og distribuere egne kurs innen sikkerhet, dvs. temaer som finnes på sikresiden.no f.eks. smittevern eller forskningsetikk
 • tilpasse og distribuere kurs innen sikkerhet som er utviklet og delt av andre virksomheter i sikresidensamarbeidet

Hvis dere vil bruke NanoLearning på andre fagområder (f.eks HR eller økonomiopplæring), så er det utenfor avtalen som sikresiden.no har med Jungelmap. Har du spørsmål angående bruk eller bestilling av NanoLearning-plattformen: kontakt post@sikresiden.no

Bestilling

Virksomheter som er med i sikresiden-samarbeidet, kan  bestille tilgang til NanoLerning-plattformen ved å sende en e-post  til nis@junglemap.com med:

 • info om at dere er med i sikresiden-samarbeidet 
 • navn på virksomheten
 • navn, epostadresse og telefonnummer til kontaktperson i virksomheten.

I forbindelse med bestillingen inngår dere databehandleravtale direkte med Junglemap
Kontaktperson hos Junglemap er Nils Ivar Skaalerud, tlf: +47 93087636.

Support

Kontakt: mi@junglemap.no

 

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 16. september 2021