Opplæring i sikkerhet

Ta korte e-læringsleksjoner på 3-7 minutter

To studenter som ser på en datamaskin. Foto: Thomas Ekström/Sikresiden
To studenter som ser på en datamaskin. Foto: Thomas Ekström/Sikresiden
Icon representing safety and security training - person pointing at a blackboard

Opplæring i sikkerhet

Ta korte e-læringsleksjoner på 3-7 minutter

To studenter som ser på en datamaskin. Foto: Thomas Ekström/Sikresiden
Icon representing safety and security training - person pointing at a blackboard

Opplæring i sikkerhet

Sikresiden.no har utviklet kurs med korte leksjoner som det tar 3-7 minutter å gjennomføre. Leksjonene kan brukes fritt av enkeltpersoner ved å bruke lenkene på denne siden. Ledere kan melde sine ansatte på gjennomføringen av hele kurs.

Ved påmelding til kurs sendes alle leksjonene i kurset til deltakerne per e-post med en definert frekvens, og ledelsen kan følge opp gjennomføringen av kurset for sine ansatte. Ledelsen får tilgang til statistikk og dokumentasjon på at opplæringen er gjennomført. 

Basisopplæring i sikkerhet

Målgruppe: Alle (kan brukes i opplæring av nyansatte)

 1. Mitt ansvar
 2. Vurdering av risiko
 3. Lær deg førstehjelp
 4. Trusler og truende situasjoner
 5. Livstruende vold (PLIVO)
 6. Brannvern
 7. Farer på nettet
 8. Hvordan behandle verdifull informasjon
 9. Personvern
 10. Før du reiser
Informasjonssikkerhet (oppdatert til sikkerhetsmåneden 2020)

Målgruppe: Alle (kan brukes i opplæring av nyansatte)

 1. Enkle sikkerhetsregler alle kan følge
 2. Trusselbildet er reelt
 3. Forstå informasjonens verdi
 4. Så enkelt lager du sikre passord
 5. Vær skeptisk til lenker og vedlegg i eposter
 6. Slik sikrer du hjemmekontoret
 7. Husk å si fra!
Hva du kan gjøre i møte med pågående livstruende vold

Målgruppe: Alle, særlig undervisere, arrangører og førstelinjepersonell

 1. Pågående livstruende vold (PLIVO)
 2. Løp, skjul, handle
 3. Kjenn lokalene
 4. Når du har en lederrolle
 5. Førstehjelp
 6. Når politiet kommer
Personvern (GDPR) og etikk i forskning

Målgruppe: Forskere og studenter som skal skrive oppgaver med personopplysninger

 1. Skal du forske på mennesker?
 2. Trenger du egentlig personopplysninger?
 3. Ta hensyn gjør en DPIA
 4. Hvilke tillatelser trenger du?
 5. Hvordan får du samtykke?
 6. Sørg for sikker behandling
 7. Når du er ferdig

 

Målgruppe: forskere og studenter

 1. Forskningsetikk
Sikkerhet ved studiestart

Målgruppe: Faddere ved universiteter og høgskoler

Sikkerhet ved studiestart

Ekstremisering

Målgruppe: Alle, særlig de som underviser og veileder studenter

1. Ekstremisme må tas på alvor 
2. Hva kjennetegner ekstremiseringsprosessen? 
3. Hvordan kan ansatte og studenter bidra til å forebygge ekstremisering? 
4. Gjør dette ved bekymring for ekstremisering 

Påmelding til bruk av opplæringsplattformen Junglemap

Alle som er med i sikresidensamarbeidet har tilgang til e-læringsplattformen fra Junglemap, for bruk til sikkerhetsopplæring.

Det betyr at dere kan:

 • tilpasse og distribuere alle kurs som er laget av sikresiden.no
 • tilpasse og distribuere standardkurs innen informasjonssikkerhet og personvern som er laget av Jungelmap
 • lage og distribuere egne kurs innen sikkerhet, dvs. temaer som finnes på sikresiden.no f.eks. smittevern eller forskningsetikk
 • tilpasse og distribuere kurs innen sikkerhet som er utviklet og delt av andre virksomheter i sikresidensamarbeidet

Hvis dere vil bruke Jungelmap på andre fagområder (f.eks hR eller økonomiopplæring), så er det utenfor avtalen som sikresiden.no har med Jungelmap, og dere må selv kontakte Junglemap direkte. Har du spørsmål angående bruk eller bestilling av Jungelmapplattformen: kontakt post@sikresiden.no

Bestilling av e-læringsplattformen til Junglemap

 

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 19. oktober 2020