Fagspill

Gir interaktiv trening i grunnleggende personvern og forskningsetikk, og bidrar til etterlevelse av regelverk.

Fagspill

Gir interaktiv trening i grunnleggende personvern og forskningsetikk, og bidrar til etterlevelse av regelverk.

Fagspill

Fagspill består av to spill fra sikresiden.no:

 • Personvernspillet
 • Forskningsetikkspillet

Studenter og ansatte ved disse virksomhetene har tilgang til spillene: BI, HIVoldaHiØHVL, NHH, NiHNMBU,  NTNU, OsloMet, UiAUiSUiT og USN.

Slik får du tilgang til spillene på mobilen

 • Last ned appen Attensi Skills
 • Skriv inn bedriftskode: Sikresiden
 • Registrerer deg med jobb-/ student e-post og mobilnummer
 • Velg arbeid/ studiested

Hvis du vil spille på laptop/PC kan du spille fra sikresiden.attensi.com

Hvis du jobber eller studerer i en virksomhet som ikke har kjøpt tilgang til disse spillene, og du ønsker å bruke spillet, kan du ta kontakt med oss på post@sikresiden.no.

Personvernspillet

Innholdet i personvernspillet er tilpasset det som er relevant for deg avhengig av om du er student eller ansatt i ulike roller.

Grunnleggende moduler

Både studenter og ansatte får tilgang til disse grunnleggende modulene:

 • Hvorfor har vi personvern? 
 • Roller og ansvar
 • Vurdere risiko
 • Mitt ansvar og mine rettigheter
 • Lovlig grunnlag
 • Personvernprinsippener
 • Helseopplysninger
 • Deling og utlevering av data
 • Anonymisering av data
 • Personvern i undervisning og arrangementer
Tillegg for studenter

Studenter som skal skrive oppgaver med personopplysninger får fem moduler i tillegg til grunnmodulene

 • Når du skriver en studentoppgave
 • Ulike typer data om mennesker
 • Anonymisering av personopplysninger
 • Deling, gjenbruk og samarbeid
 • Oppstart, lagring og opprydning
Tillegg for ansatte

Forskere og veiledere får syv moduler i tillegg til grunnmodulene:

 • Når du skal forske på mennesker
 • Ulike typer forskningsdata
 • Anonymisering i forskning
 • Samarbeid i forskningsprosjekter
 • Gjenbruk og arkivering av forskningsdata
 • Oppstart og opprydning 

Hvis du vil bruke personvernspillet i undervisningen har vi laget en veiledning for undervisere.

Ledere får tre moduler i tillegg til grunnmodulene:

 • Personvern i din hverdag som leder
 • Personvern for deg med personalansvar
 • Avvikshåndtering

Det er også en modul for HR i tillegg til grunnmodulene. Den handler om hvordan du skal håndtere og behandle personopplysninger om ansatte i ulike settinger.

Persomvernspillet  blir godt mottatt av dem som bruker det

Noen nøkkeltall fra evaluering for bruk av personvernspillet i 2021

87% liker denne måten å lære på
90% synes det de lærer i spillet er relevant og nyttig for studier og jobb

 

Dette sier ansatte og studenter om spillet

 • Enkelt og lettforståelig design 
 • En fin måte å bli mer bevisst på GDPR 

 • En morsom måte å lære på, gøy med forskjellige oppgavetype

Lær mer

Les mer

Vi har også laget e-læringer om personvern og forskningsetikk, som er tilgjengelig for alle:

På siden Behandle personopplysninger om andre finner du flere lenker til eksterne sider hvor du kan lese mer om personvern.

Lær mer

Sist oppdatert: 06. oktober 2023