Lab, Verksted, Klinikk

Du har ansvar for egen sikkerhet når du jobber i risikofylte lærings- og arbeidsmiljøer.

Studenter ser i mikroskop.
Studenter ser i mikroskop.

Lab, Verksted, Klinikk

Du har ansvar for egen sikkerhet når du jobber i risikofylte lærings- og arbeidsmiljøer.

Studenter ser i mikroskop.

Lab, Verksted, Klinikk

Arbeid ved laboratorium, verksted og klinikk regnes som risikofylt arbeid. Studenter anses som arbeidstakere når de utfører arbeid som en del av praktisk opplæring ved lab, verksted og klinikk hvor arbeidet kan innebære fare for liv og helse.

Du har ansvar for egen sikkerhet og for at ditt arbeid ikke utsetter andre for fare. Du bør ikke arbeide alene etter arbeidstid og i helger.

Før arbeidet starter, må du

 • Sette deg inn i potensielle risikofaktorer 
 • Gjennomføre nødvendig opplæring
 • Sette deg inn i relevante arbeidsinstrukser
 • ​​​Gjør deg kjent med brannverntiltak og førstehjelpsutstyr etc.
 • Vurdere behov for verne- og sikkerhetstiltak

Viktige sikkerhetstiltak:

 • Spesialventilasjon, for eksempel avtrekkskap
 • Åndedrettsvern
 • Hørselsvern
 • Vernebriller/ øyeskyll
 • Hansker
 • Bekledning
 • Unngå løst utstyr, f.eks skjerf som kan kile seg fast
 • Riktig behandling av farlig avfall

Husk å melde fra hvis uønskede hendelser oppstår.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 16. april 2024

Snarvei til

Risiko
Si fra

Snarvei til

Risiko
Si fra