Lab, Verksted, Klinikk

Du har ansvar for egen sikkerhet når du jobber i risikofylte lærings- og arbeidsmiljøer.

Studenter ser i mikroskop. Foto:Yina Chan/HiOA
Studenter ser i mikroskop. Foto:Yina Chan/HiOA

Lab, Verksted, Klinikk

Du har ansvar for egen sikkerhet når du jobber i risikofylte lærings- og arbeidsmiljøer.

Studenter ser i mikroskop. Foto:Yina Chan/HiOA

Lab, Verksted, Klinikk

Arbeid ved laboratorium, verksted og klinikk regnes som risikofylt arbeid. Studenter anses som arbeidstakere når de utfører arbeid som en del av praktisk opplæring ved lab, verksted og klinikk hvor arbeidet kan innebære fare for liv og helse.

Du har ansvar for egen sikkerhet og for at ditt arbeid ikke utsetter andre for fare. Du bør ikke arbeide alene etter arbeidstid og i helger.

Før arbeidet starter, må du

 • Sette deg inn i potensielle risikofaktorer 
 • Risikovurdere nye arbeidsoperasjoner 
 • Gjennomføre nødvendig opplæring
 • Sette deg inn i relevante arbeidsinstrukser
 • Vurdere behov for verne- og sikkerhetstiltak

Viktige sikkerhetstiltak:

 • Spesialventilasjon, for eksempel avtrekkskap
 • Hansker
 • Åndedrettsvern
 • Hørselsvern
 • Bekledning
 • Vernebriller

Husk å melde fra hvis uønskede hendelser oppstår.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 13. november 2020