Personvernombud

Personvernombudet er rådgiver i personvernspørsmål og er kontaktpunkt mellom studiested/arbeidsplass og Datatilsynet.

To øyne. Foto:Thomas Ekstrøm/Sikresiden
To øyne. Foto:Thomas Ekstrøm/Sikresiden
Icon representing Data Protection Officer

Personvernombud

Personvernombudet er rådgiver i personvernspørsmål og er kontaktpunkt mellom studiested/arbeidsplass og Datatilsynet.

To øyne. Foto:Thomas Ekstrøm/Sikresiden
Icon representing Data Protection Officer

Personvernombud

Personvernombudets rolle

Bruk personvernombudet i alle spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger.

Kontakt personvernombudet ved vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Personvernombudet skal ivareta personverninteresser til studenter, ansatte, forskningsdeltakere og pasienter og kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Det betyr blant annet at ansvar er tydelig plassert og at alle får opplæringen de trenger for å gjøre ting riktig.

Alle offentlige virksomheter skal ha et personvernombud. Eksterne personer eller virksomheter kan være personvernrådgivere og hjelpe personvernombudet med ulike oppgaver. Mange universiteter og høgskoler bruker Norsk senter for forskningsdata (NSD) som personvernrådgiver for forskning. 

Lær mer

Lær mer