Personvernombud

Personvernombudet er rådgiver i personvernspørsmål og er kontaktpunkt mellom studiested/arbeidsplass og Datatilsynet.

Nærportrett av kvinne.
Nærportrett av kvinne.

Personvernombud

Personvernombudet er rådgiver i personvernspørsmål og er kontaktpunkt mellom studiested/arbeidsplass og Datatilsynet.

Nærportrett av kvinne.

Personvernombud

Personvernombudets rolle

Personvernombudet skal ivareta personverninteresser til studenter, ansatte, forskningsdeltakere og pasienter, og kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Du kan bruke personvernombudet i alle spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger.

Kontakt personvernombudet ved vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA).

Alle offentlige virksomheter skal ha et personvernombud. Eksterne personer eller virksomheter kan være personvernrådgivere og hjelpe personvernombudet med ulike oppgaver. Mange universiteter og høgskoler bruker Personverntjenester (Sikt) (sikt.no) som personvernrådgiver for forskning. 

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 24. januar 2024