Beredskap

Sikkerhet handler om å beskytte verdier, og forhindre alvorlige hendelser. 
Beredskap er å være forberedt på å håndtere dem, når de likevel inntreffer. 

3 ulike personer
3 ulike personer

Beredskap

Sikkerhet handler om å beskytte verdier, og forhindre alvorlige hendelser. 
Beredskap er å være forberedt på å håndtere dem, når de likevel inntreffer. 

3 ulike personer

Beredskap

Akutte situasjoner

Når det er en akutt situasjon med fare for liv og helse skal nødetatene kontaktes umiddelbart, brann 110, politi 112, ambulanse 113. Si hva det gjelder og hvor det skjer. Ikke legg på, følg instruksjoner.

Alvorlige hendelser 

Det er opprettet kanaler hvor du skal melde fra om alvorlige hendelser i virksomheten hvor du studerer/ jobber. Se nummeret til din virksomhet nederst på sikresiden.no (hvis du har valgt tilhørighet).

Egenberedskap ­– hva kan du gjøre selv?

Sikresiden.no ­

sikresiden.no finner du informasjon om hva du selv kan gjøre i ulike type situasjoner (også alvorlige).

Gjør deg kjent med hva du finner der, og legg sikresiden.no til på hjemskjerm på mobilen. Da har du sikresiden.no som en app når du trenger den.

Nederst på siden finner du alltid numrene til nødetatene for øyeblikkelig hjelp, og hvor du skal melde fra om uønskede hendelser i virksomheten din. Film som viser mer om hva du finner på sikresiden.no.

«Du er en del av Norges beredskap»

DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) oppfordrer alle som bor i Norge til å sette seg inn i deres Råd om egenberedskap. Dette for at man selv skal kunne dekke sine grunnleggende behov i minst tre døgn hvis f.eks strømmen blir borte.

DSA (Direktoratet for strålevern) har laget en plakat om Hva du kan gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke. De anbefaler  alle under 40 år, er gravide eller ammende å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

DSB har også nettsidene:

  • Sikkerhverdag  med tips til hvordan du kan forebygge uhell hjemme, og bli bedre rustet til å takle litt større hendelser og kriser.
  • Slik forbereder du deg på farlige situasjoner. Her oppfordres du til å tenke igjennom ulike scenarier, hvordan du ville ha reagert og hva du ville gjort. Da er du bedre rustet til å handle riktig om du havner i en farlig situasjon.
Beredskap i virksomheten hvor du studerer eller jobber

Beredskap er å planlegge for, og være i stand til, å håndtere hendelser og kriser som skjer til tross for sikkerhetstiltakene.

Alle virksomheter har beredskapsplaner, og en beredskapsorganisering, som er at ledere inngår i beredskapsstaber eller krisestaber. Det kan ta litt tid før disse får kommet sammen.

De er pålagt å øve minst en gang i året på hvordan de skal håndtere alvorlige hendelser som kan ramme virksomheten.

Organisering

Det settes (som regel) beredskapsstab (krisestab) ved hendelser som er, eller har potensiale til å bli, kritisk for virksomheten og/eller menneskene som virksomheten har ansvar for. Da har virksomheten erklært en situasjon for å være en beredskapssituasjon.

En beredskapsstab består som regel av de samme lederne som har ansvar i det daglige, men de organiserer arbeidet litt annerledes.  De samarbeider tettere og raskere for å redusere konsekvensene av hendelsen.  Målet er å komme tilbake til normaltilstanden så raskt som mulig.

En beredskapssituasjon kan medføre at avgjørelser som må tas for å håndtere situasjonen blir tatt på andre nivåer og av andre enn de som tar dem i en normalsituasjon.

Beredskapsplaner og øvelser

En beredskapsplan beskriver beredskapsorganiseringen og de tiltakene som kan iverksettes for å sikre at en hendelse håndteres effektivt.

Alle som har en rolle i beredskapsstaben, skal kjenne planene, rollen sin og oppgavene sine. 

Det er øverste leder som har ansvaret for at planer er oppdatert og at det øves jevnlig på å bruke dem. Hvor du får informasjon ved skjerpet nasjonal beredskap og nasjonale kriser.

Ved skjerpet nasjonal beredskap og kriser – hvor finner du informasjon?

regjeringen.no og kommunens hjemmeside finner du offisiell informasjon. Følg også med på informasjon fra studie- og arbeidsstedet ditt.

Du vil finne mer informasjon på offentlige nettsider, nettaviser, radio, TV og sosiale medier.

Krisesituasjoner kan være uoversiktlige, og noen kan ha egeninteresser av å spre feilinformasjon. Vær derfor ekstra oppmerksom på om informasjonen er fra pålitelige kilder.

NRK har et spesielt ansvar for å bringe offisielle meldinger fra myndighetene. NRK P1 er beredskapskanalen.

Slik får du informasjon ved kriser (DSB)

Du er også en del av Norges beredskap - Totalforsvaret

Totalforsvarskonseptet går ut på at det skal være gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred og sikkerhetspolitisk krise til væpnet konflikt.

I denne videoen (lorn,tech) kan du selv se hva leder for DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og  beredskap) og forsvarssjefen sier om totalforsvaret og hvordan det angår oss alle.

 

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 12. februar 2024