Nasjonal beredskap og kriser

Ved kriser og skjerpet beredskap
er det viktig at du har tilgang til offisiell informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

3 ulike personer
3 ulike personer

Nasjonal beredskap og kriser

Ved kriser og skjerpet beredskap
er det viktig at du har tilgang til offisiell informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

3 ulike personer

Nasjonal beredskap og kriser

regjeringen.no og kommunens hjemmeside finner du offisiell informasjon. Følg også med på informasjon fra studie- og arbeidsstedet ditt.

Du vil finne mer informasjon på offentlige nettsider, nettaviser, radio, TV og sosiale medier.

Krisesituasjoner kan være uoversiktlige, og noen kan ha egeninteresser av å spre desinformasjon. Vær derfor ekstra oppmerksom på om informasjonen er fra pålitelige kilder.

NRK har et spesielt ansvar, for å bringe offisielle meldinger fra myndighetene. NRK P1 er beredskapskanalen.

Slik får du informasjon ved kriser (dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap, råd om hva du bør ha i hjemmet (dsb.no)

Tilfluktsrom (sivilforsvaret.no),
Verdt å vite om tilfluktsrom (sikkerhverdag.no)

Hva du kan gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke (dsa.no, Direktoratet for strålevern og atomberedskap)

Krigen i Ukraina

Samlet informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Ukraina, atomsikkerhet og strålevern (dsa.no)

Digital beredskap

Nødplakat for digitale angrep, med viktige telefonnumre (Næringslivets sikkerhetsråd)

Digital beredskap i en skjerpet situasjon (NSM)

Spionasje

PST vurderer at etterretningstrusselen fra Russland er høyere nå enn før krigen i Ukraina (pst.no)

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 24. januar 2024