Arrangementer

Hvordan et arrangement skal sikres, er en del av planleggingen.

Fullt av studenter på universitetsplassen.
Fullt av studenter på universitetsplassen.

Arrangementer

Hvordan et arrangement skal sikres, er en del av planleggingen.

Fullt av studenter på universitetsplassen.

Arrangementer

Alle arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal:

 • kjenne regelverk som er aktuelt for arrangement, f.eks:  brann,  skjenking og midlertidige konstruksjoner
 • avklare at lokalet/ området er egnet/ kan godkjennes for arrangementet
 • sørge for at det gjøres en vurdering av risiko og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak

Noen arrangementer skal meldes til politi, brannvesen eller andre offentlige etater. Det gjelder for eksempel ved:

 • store arrangementer som allmennheten har tilgang til
 • arrangementer i bygning eller på område som normalt brukes til noe annet
 • arrangementer med økt risiko for brann eller andre uønskede hendelser
 • arrangementer med VIP-besøk (statsråder, kongelige og lignende), ambassadebesøk eller trusselutsatte personer

Bruk mal for risikovurdering av arrangement.

Kontakt sikkerhetspersonell på ditt studie- eller arbeidssted hvis du trenger hjelp til risikovurdering, eller hvis arrangementet er så stort eller viktig at de skal involveres.

Iverksett sikkerhetstiltak

Ansvarlig arrangør skal iverksette relevante sikkerhetstiltak: 

 • Vurdere behov for vakthold og førstehjelpsberedskap
 • Overholde grensen for antall personer som oppholder seg i lokalet/ på området
  • Finn dokumentasjon på hvilket antall personer som lokalet/området er godkjent for
  • NB: Ommøblering og installasjon av utstyr kan påvirke hvor mange lokalet eller området er godkjent for
 • Sikre opp- og nedrigging av midlertidige konstruksjoner
 • Følge retningslinjer for alkoholservering
 • Meld fra til virksomhetens sikkerhetspersonell om arrangementer og VIP-besøk så tidlig som mulig
 • Gjennomføre sikkerhetsbrief med ulike roller (bartendere, DJ etc.) før arrangementet starter
 • Opplæring av ulike roller i hva de skal gjøre hvis noe skjer, f.eks:
  • varsle nødetat
  • varsle virksomhetens sikkerhetspersonell
  • bistå ifbm evakuering
  Kjenn og følg brannverntiltak
  • Lokal branninstruks og evt. egen branninstruks for arrangementet
  • Gjør deg kjent med plassering og bruk av rømningsveier, manuelle brannmeldere, nødåpnere og slokkeutstyr 
  • Rømningsveier skal holdes fri for hindringer og lett brennbart materiale
  • Brannsikkerhetsutstyr (slukkeutstyr, brannmeldere etc.) skal ikke tildekkes eller settes ut av funksjon
  • Selvlukkende dører skal ikke settes i åpen stilling, fordi de er viktige brannskiller
  • Som hovedregel er all bruk av åpen flamme og pyrotekniske varer forbudt, sjekk rutiner ved egen virksomhet
  Samarbeid med eier eller utleier

  Eier eller utleier skal sørge for:

  • godkjenning av all bruk utover ordinær drift
  • å stille krav til bruk av bygninger og områder
  • å fastsette antall personer som kan oppholde seg i lokalet/ på området

  Ansvarlig arrangør skal sørge for at:

  • lokalene brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet
  • eier/ utleier holdes informert om hva lokalene skal brukes til
  Lær mer

  Lær mer

  Sist oppdatert: 02. oktober 2022

  Snarvei til

  Risiko

  Snarvei til

  Risiko