Arrangementer

Alle arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal:

 • kjenne regelverk som er aktuelt for arrangement, f.eks:  brann,  skjenking og midlertidige konstruksjoner
 • avklare at lokalet/ området er egnet/ kan godkjennes for arrangementet
 • sørge for at det gjøres en vurdering av risiko og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak

Noen arrangementer skal meldes til politi, brannvesen eller andre offentlige etater. Det gjelder for eksempel ved:

 • store arrangementer som allmennheten har tilgang til
 • arrangementer i bygning eller på område som normalt brukes til noe annet
 • arrangementer med økt risiko for brann eller andre uønskede hendelser
 • arrangementer med VIP-besøk (statsråder, kongelige og lignende), ambassadebesøk eller trusselutsatte personer

Bruk mal for risikovurdering av arrangement.

Kontakt sikkerhetspersonell på ditt studie- eller arbeidssted hvis du trenger hjelp til risikovurdering, eller hvis arrangementet er så stort eller viktig at de skal involveres.

Iverksett sikkerhetstiltak

Ansvarlig arrangør skal iverksette relevante sikkerhetstiltak: 

 • Vurdere behov for vakthold og førstehjelpsberedskap
 • Overholde grensen for antall personer som oppholder seg i lokalet/ på området
  • Finn dokumentasjon på hvilket antall personer som lokalet/området er godkjent for
  • NB: Ommøblering og installasjon av utstyr kan påvirke hvor mange lokalet eller området er godkjent for
 • Sikre opp- og nedrigging av midlertidige konstruksjoner
 • Følge retningslinjer for alkoholservering
 • Meld fra til virksomhetens sikkerhetspersonell om arrangementer og VIP-besøk så tidlig som mulig
 • Gjennomføre sikkerhetsbrief med ulike roller (bartendere, DJ etc.) før arrangementet starter
 • Opplæring av ulike roller i hva de skal gjøre hvis noe skjer, f.eks:
  • varsle nødetat
  • varsle virksomhetens sikkerhetspersonell
  • bistå ifbm evakuering
  Kjenn og følg brannverntiltak
  • Lokal branninstruks og evt. egen branninstruks for arrangementet
  • Gjør deg kjent med plassering og bruk av rømningsveier, manuelle brannmeldere, nødåpnere og slokkeutstyr 
  • Rømningsveier skal holdes fri for hindringer og lett brennbart materiale
  • Brannsikkerhetsutstyr (slukkeutstyr, brannmeldere etc.) skal ikke tildekkes eller settes ut av funksjon
  • Selvlukkende dører skal ikke settes i åpen stilling, fordi de er viktige brannskiller
  • Som hovedregel er all bruk av åpen flamme og pyrotekniske varer forbudt, sjekk rutiner ved egen virksomhet
  Samarbeid med eier eller utleier

  Eier eller utleier skal sørge for:

  • godkjenning av all bruk utover ordinær drift
  • å stille krav til bruk av bygninger og områder
  • å fastsette antall personer som kan oppholde seg i lokalet/ på området

  Ansvarlig arrangør skal sørge for at:

  • lokalene brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet
  • eier/ utleier holdes informert om hva lokalene skal brukes til
  Lær mer

  Lær mer

  Sist oppdatert: 10. januar 2022

  Snarvei til

  Risikovurdering

  Snarvei til

  Risikovurdering