Arrangementer

Hvordan et arrangement skal sikres, er en del av planleggingen.

Fullt av studenter på universitetsplassen.
Fullt av studenter på universitetsplassen.

Arrangementer

Hvordan et arrangement skal sikres, er en del av planleggingen.

Fullt av studenter på universitetsplassen.

Arrangementer

Utpek ansvarlig arrangør

Alle arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, iverksette sikkerhetstiltak og sette seg inn i brannreglement og andre relevante regelverk.

Sjekk om arrangementet er av en slik størrelse eller type at det kreves at du gjennomfører risikovurdering og må sende melding til politi, brannvesen eller andre offentlige etater. Det gjelder for eksempel ved

 • store arrangementer som allmennheten har tilgang til
 • arrangementer i bygning eller på område som normalt brukes til noe annet eller at rammene for arrangementet går ut over hva det er beregnet for
 • arrangementer med økt risiko for brann eller andre uønskede hendelser

Bruk mal for risikovurdering av arrangement. Kontakt sikkerhetspersonell på ditt studie- eller arbeidssted hvis du trenger hjelp til risikovurdering, eller hvis arrangementet er så stort eller viktig at de skal involveres.

Iverksett sikkerhetstiltak

Arrangøren må vurdere å iverksette sikkerhetstiltak, som:

 • Opplæring av personell, vakthold og førstehjelpsberedskap
 • Bekreftelse fra eier om at teknisk sikkerhet er godkjent (brann og rømning)
 • Sjekke antall personer lokalet er godkjent for, sørge for at grensen ikke overskrides
 • Sikring ved opp- og nedrigging av midlertidige konstruksjoner
 • Retningslinjer for alkoholservering
 • Sjekk rutiner på studie- eller arbeidsstedet om hvor man skal melde fra om arrangementer og VIP-besøk (statsråder, kongelige og lignende)
  Sett deg inn i brannreglementet

  Alle som arrangerer skal gjøre seg kjent med lokal branninstruks.

  Vær særlig oppmerksom på:

  • Rømningsveier, manuelle brannmeldere, nødåpnere og slokkeutstyr. Sett deg inn i hvor de er og hvordan de brukes
  • Slokkeutstyr, brannmeldere, branndetektorer og sprinkleranlegg skal ikke tildekkes eller kobles fra
  • Rømningsveiene skal holdes frie og tilgjengelige
  • Selvlukkende dører skal ikke sperres i åpen stilling, de er viktige brannskiller for å stoppe giftig røyk og flammer
  • Røyking og all bruk av åpen flamme, levende lys, pyrotekniske varer og flyvende lanterner er forbudt
  • Ommøblering og installasjon av utstyr kan påvirke hvor mange lokalet eller området er godkjent for
  Samarbeid med eier eller utleier

  Eier eller utleier skal sørge for:

  • Godkjenning av all bruk utover ordinær drift
  • Teknisk sikkerhet
  • Forutsetninger og begrensninger for bruk av bygninger og områder
  • Fastsette hvor mange personer som lovlig kan oppholde seg i lokalet eller på området
  Lær mer

  Lær mer

  Sist oppdatert: 25. september 2021

  Snarvei til

  Risikovurdering

  Snarvei til

  Risikovurdering