Hendelser ved studiestart

 

Alkohol og rus

Hvis noen har drukket altfor mye

 • Snakk med personen og sjekk om du får kontakt
 • Får du kontakt og personen er våken, sørg for at hen kommer seg trygt hjem, for eksempel i en taxi.
 • Får du ikke kontakt med personen og hen ikke er ved bevissthet skal du ringe 113.
 • Følg med hva som skjer med personen, ikke la vedkommende være alene.

 Hvis noen har fått i seg andre rusmidler

 • Snakk med personen og sjekk om du får kontakt
 • Ring 113 hvis du er usikker på personens helsetilstand. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.
 • Får du ikke kontakt med personen og hen ikke er ved bevissthet du ringe 113.
 • Prøv å finne ut hva personen har fått i seg, hvor mye, og når det skjedde.
 • Forlat ikke personen før helsepersonell ankommer.
 • Meld alltid fra til politiet om salg av narkotika. Du kan også melde fra dagen etter.
Uakseptabel oppførsel

Seksuell trakassering, rasisme og mobbing er uakseptabelt. Hvis du ser eller hører om slik upassende oppførsel, oppfordres du til å skjerme offeret fra situasjonen.

Du behøver ikke gå inn og megle selv, spesielt ikke hvis de involverte er beruset.

Meld fra til ansvarlig på stedet, de er der for å hjelpe deg i vanskelige situasjoner.

Seksuelle overgrep

Hvis du eller noen du kjenner er blitt utsatt for et seksuelt overgrep, bør dere dra til nærmeste overgrepsmottak. De gir medisinsk hjelp og rådgivning.

Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis. Alle får hjelp uavhengig av om de vil politianmelde overgrepet eller ikke.

Du kan komme selv om du er usikker på hva som egentlig skjedde, og selv om du ikke husker.

Møt opp direkte eller ring først og si at det gjelder et seksuelt overgrep (SO). Da blir du tatt imot uten å måtte forklare så mye.

Det er best å komme rett etter at det har skjedd. Da er det viktig at du ikke vasker deg på hendene, ikke skifter, dusjer eller pusser tenner. Unngå å gå på toalettet før du kommer.

Ta vare på den som er blitt utsatt for overgrep og vær der som støtte hvis personen ønsker det.

Mistet eller stjålet utstyr

Har du mistet mobil eller PC?

Sperr SIM-kort og bytt alle passord du har aktivert på den enheten du har mistet, for eksempel til sosiale medier, Dropbox, e-post og liknende.

Si fra til dem som kan bli rammet hvis konfidensiell informasjon eller personopplysninger har kommet på avveier. 

Har du mistet bankkort eller adgangskort?

Sperr kortet straks og bestill et nytt.

Du må politianmelde selv. Meld fra til studiestedet hvis det har skjedd på et arrangement i forbindelse med studiestart.

Vold og trusler

Når du ser noen blir utsatt for vold

 • ikke gå mellom
 • ring 112 (politiet) og følg instruksjonene
 • ring beredskapsnummer til studiestedet for å si at politiet er på vei
 • gi førstehjelp når det er trygt

Når du selv blir utsatt for vold

 • rop om hjelp og prøv å komme deg unna
 • ring 112 (politiet) og følg instruksjonene
 • ring beredskapsnummer til studiestedet for å si at politiet er på vei

Truende situasjoner

Opptre rolig og snakk tydelig. Prøv å ha en avslappet kroppsholdning, Ikke vær verken dominerende eller underdanig. Forlat situasjonen hvis mulig, og løp i sikkerhet. Be om hjelp.

Trusler via digitale medier

Ta bilde av skjermen og dokumenter faktaopplysninger om trusselen. Varsle studiestedet og meld forholdet til politiet.

Førstehjelp

Ring 113, si hvor du er og følg instruksjoner. Fortsett å gi førstehjelp til ambulansen kommer.


Vurder situasjonen

Tenk på egen sikkerhet. Rop om hjelp. Skaff deg oversikt og sikre skadestedet ved behov.


Ta på personen og sjekk:

 • Er hen våken?
 • Kan hen åpne øynene eller snakke?
 • Har hen frie luftveier og puster normalt?
 • Har hen større blødninger?
 • Er hen kald?

Hvis bevisstløs med normal pust: Legg personen i sideleie

 • Overvåk pusten i 1. minutt. Legg deretter personen i sideleie
 • Ring 113 - følg instruksjoner
 • Overvåk pusten - hold personen varm

Hvis livløs og ikke puster normalt: Start hjerte-lunge-redning

 • Ring 113 og sett mobilen på høyttaler
 • Gi 30 kompresjoner i hurtig takt 
  • Ha strake armer, legg hendene oppå hverandre.
  • Trykk midt på brystet midt mellom brystvortene.
  • Trykk ned minst 5 cm.
 • Gi 2 innblåsinger og gjenta!  

Stopp blødning

 • Trykk hardt og direkte i såret til blødningen stopper. 
 • Hold såret over hjertenivå.
 • Hold personen varm

Gi livreddende førstehjelp til nødetatene er på stedet.

Ved brann og brannalarm

VARSLE
Utløs brannalarm og ring 110.

REDDE
Gå ut via røykfrie rømningsveier, ikke bruk heis. Hjelp dem som trenger det. Trekk bort fra bygningen. 

SLOKKE
Slokk hvis du kan, men ikke utsett deg selv for fare. Røyken er svært giftig.

BEGRENSE
Lukk dører og vinduer.

Vurderer situasjonen. Det viktigste er å varsle og redde. Du må selv vurdere om du bør bruke tid på å slokke og begrense.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 01. mars 2021