Uønskede hendelser ved studiestart

 

Alkohol og rus

Hvis noen har drukket altfor mye

 • Forsøk å få kontakt med personen.
 • Hvis personen reagerer og er våken: Sørg for at hen kommer seg trygt hjem.
 • Hvis du ikke får kontakt, eller personen er bevisstløs: Ring umiddelbart 113.
 • Hold øye med personen. La aldri en beruset person være alene.

 Ved inntak av andre rusmidler

 • Prøv å få kontakt med personen.
 • Er du usikker på personens tilstand: Ring 113. Det er bedre å være føre var.
 • Hvis personen er bevisstløs: Ring straks 113.
 • Forsøk å avklare: Hvilket rusmiddel ble inntatt, mengden, og tidspunktet for inntak.
 • Bli hos personen til helsepersonell ankommer.
Uakseptabel oppførsel

Seksuell trakassering, rasisme og mobbing er uakseptabelt. Hvis du ser eller hører om slik upassende oppførsel, oppfordres du til å skjerme offeret fra situasjonen, uten å sette deg selv i fare. Hvis du opplever det som trygt, si i fra til personen at dette ikke er greit.

Meld fra til ansvarlig på stedet, de er der for å hjelpe deg i vanskelige situasjoner.

Du behøver ikke gå inn og megle selv, spesielt ikke hvis de involverte er beruset.

Seksuelle overgrep

Hvis du eller noen du kjenner er blitt utsatt for et seksuelt overgrep, bør dere dra til nærmeste overgrepsmottak. De gir medisinsk hjelp og rådgivning.

Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis. Alle får hjelp uavhengig av om de vil politianmelde overgrepet eller ikke.

Du kan komme selv om du er usikker på hva som egentlig skjedde, og selv om du ikke husker.

Møt opp direkte eller ring først og si at det gjelder et seksuelt overgrep (SO). Da blir du tatt imot uten å måtte forklare så mye.

Det er best å komme rett etter at det har skjedd. Da er det viktig at du ikke vasker deg på hendene, ikke skifter, dusjer eller pusser tenner. Unngå å gå på toalettet før du kommer.

Sørg for at den som er utsatt for overgrep blir tatt vare på.

Mistet eller stjålet utstyr

Har du mistet mobil eller PC?

 • Sperr SIM-kort (kontakt teleoperatør).
 • Aktiver sporing, tyverisikring- og fjernslettingssprogrammer hvis du har.
 • Bytt passord på alle tjenester du har lagret på mistet enhet (f.eks e-post, skylagring, meldingstjenester og sosiale medier)
 • Hvilken informasjon kan ha kommet på avveier? Kontakt berørte parter

Har du mistet bankkort eller adgangskort?

Sperr kortet straks og bestill et nytt.

Du må politianmelde selv. Meld fra til studiestedet hvis det har skjedd på et arrangement i forbindelse med studiestart.

Vold og trusler

Når du ser noen blir utsatt for vold

 • ikke gå mellom
 • ring 112 (politiet) og følg instruksjonene
 • ring beredskapsnummer til studiestedet for å si at politiet er på vei
 • gi førstehjelp når det er trygt

Når du selv blir utsatt for vold

 • rop om hjelp og prøv å komme deg unna
 • ring 112 (politiet) og følg instruksjonene
 • hvis mulig, ring også vekter/beredskapsnummer til studiestedet, for å si at politiet er på vei

Truende situasjoner

Opptre rolig og snakk tydelig. Prøv å ha en avslappet kroppsholdning, Ikke vær verken dominerende eller underdanig. Forlat situasjonen hvis mulig, og løp i sikkerhet. Be om hjelp.

Trusler via digitale medier

Ta bilde av skjermen og dokumenter faktaopplysninger om trusselen. Varsle studiestedet og meld forholdet til politiet.

Førstehjelp

Ring 113, si hvor du er og følg instruksjoner. Fortsett å gi førstehjelp til ambulansen kommer.


Vurder situasjonen

Tenk på egen sikkerhet. Rop om hjelp. Skaff deg oversikt og sikre skadestedet ved behov.


Ta på personen og sjekk:

 • Er hen våken?
 • Kan hen åpne øynene eller snakke?
 • Har hen frie luftveier og puster normalt?
 • Har hen større blødninger?
 • Er hen kald?

Hvis bevisstløs med normal pust:

 • Overvåk pusten i 1. minutt. Legg deretter personen i sideleie
 • Ring 113 - følg instruksjoner
 • Overvåk pusten - hold personen varm

Hvis livløs og ikke puster normalt:

 • Ring 113 og sett mobilen på høyttaler
 • Gi 30 kompresjoner i hurtig takt 
  • Ha strake armer, legg hendene oppå hverandre.
  • Trykk midt på brystet midt mellom brystvortene.
  • Trykk ned minst 5 cm.
 • Gi 2 innblåsinger og gjenta!  
 • Bruk hjertestarter hvis du har tilgang til det.

Stopp blødning

 • Trykk hardt og direkte i såret til blødningen stopper. 
 • Hold såret over hjertenivå.
 • Hold personen varm

Gi livreddende førstehjelp til nødetatene er på stedet.

Ved brann og brannalarm

VARSLE
Utløs brannalarm og ring 110.

REDDE
Gå ut via røykfrie rømningsveier, ikke bruk heis. Hjelp dem som trenger det. Trekk bort fra bygningen. 

SLOKKE
Slokk hvis du kan, men ikke utsett deg selv for fare. Røyken er svært giftig.

BEGRENSE
Lukk dører og vinduer.

Vurderer situasjonen. Det viktigste er å varsle og redde. Du må selv vurdere om du bør bruke tid på å slokke og begrense.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 28. februar 2024