Kunnskapsspill

KAN BESTILLES AV VIRKSOMHETER SOM ER MED I SIKRESIDENSAMARBEIDET

Kunnskapsspill er en morsom måte å lære nyttige ting på. Du er aktiv hele tiden, kan spille litt innimellom når det passer deg, og det er en effektiv måte å lære opp mange på.

Bruk av kunnskapsspill har fått svært god mottakelse av både studenter og ansatte. Alle spill utvikles i tett samarbeid med målgruppene og fageksperter på de ulike temaene.

Vi har så langt laget tre studentspill: Trygg student i utlandet, som presenteres 17.juni, Trygg fadder (tilgjengelig fra 15.juni og ut august), Studentlivet i koronatiden (tilgjengelig fra påske til 1.juli) og ett fagspill: Personvernspillet.

Studentspillene selges samlet som en pakke. Personvernspillet selges separat. 

Besrtilling av studentspillene 2021

Bestilling av personvernspillet 2021 

Har du spørsmål om pris eller bestilling av spillene? Kontakt oss på post@sikresiden.no.

Trygg student i utlandet

Gir norske studenter som skal studere i utlandet hjelp med forberedelsene, trening i hva det kan være lurt å tenke gjennom og hvor man kan få hjelp hvis det skjer noe.

Spillet er laget sammen med ANSA og med bistand fra blant andre Sjømannskirken og UDs operative senter. Studenter som studerer i ulike deler av verden har vært sentrale bidragsytere.

Ble presentert på webinar 17.juni.

Moduler: Før du reiser

 • Forberedelser
 • Kulturforståelse
 • Forsikringer og rettigheter

Moduler: Sikkerhet i utlandet

 • Student i nytt land
 • Ute på byen
 • Helse og sykdom
 • Brann
 • Ulykker og uønskede hendelser

Trygg fadder 2021

Gir faddere trening i å håndtere ulike typer situasjoner og gjør dem bevisst på hvordan de kan bidra til en inkluderende og god studiestart for alle.

Bestilling av spillet Trygg fadder 2021, for fadderorganisasjoner. Frist 25.juni.

Spillet ble brukt til fadderopplæringen av 3500 studentfaddere ved 36 studiesteder til studiestart 2020. De spilte til sammen 75.000 moduler. 98% likte denne måte å lære på!

Fadderspillet ble omtalt i VG 13.juli 2020

Moduler: Meg som fadder

 • Informasjon om fadderuka
 • Om fadderuka
 • Trygg fadder
 • Over grensa

Moduler: Trygg i fadderuka

 • Smittevern
 • Personvern og nettsvindel
 • Brannvern og evakuering
 • trusler, vold og overgrep
 • Førstehjelp
 • Usynlige sykdommer

Moduler: Alkohol og rus

 • Hvordan fungerer alkohol?
 • Arrangementer
 • Ansvarlig på fest

Har du flere spørsmål om Trygg Fadder? Kontakt oss på post@sikresiden.no.

 

Studentlivet i koronatiden

Gir studenter hjelp til å takle studiene og studentlivet i koronatiden.

10.juni trakk vi nasjonale premier, 3 svært fornøyde studenter vant hver sin MacBook Air og er blitt kontaktet om det. Spillet er tilgjengelig til 1.juli. Hvordan innholdet i spillet blir brukt til høsten henger av utviklingen av koronasituasjonen. 

Moduler:

 • Gjør ting!
 • Ha struktur
 • Studieteknikk
 • Tidsplanlegging
 • Takle stress
 • Godt samarbeid
 • Bo bra sammen
 • Ensomheten
 • Livets opp og nedturer
 • Finn roen
 • Sov godt

Personvernspillet 2021

Gir interaktiv trening i grunnleggende personvern, og bidrar til etterlevelse av personvernregelverket.

Bestilling av personvernspillet 2021 

Presentasjoner dere kan holde for beslutningstakerne i egen virksomhet:
Om personvernspillet (13.01.21)
Bruk av personvernspillet i 2021 (28.01.21)

Har du spørsmål om personvernspillet eller ønsker du pris for hva det vil koste å bruke kunnskapsspillene for din virksomhet? Kontakt: post@sikresiden.no

Vii anbefaler å bestille det tidlig på året for å få mest mulig glede og nytte av det.

Innhold i personvernspillet 2021:

Grunnleggende moduler

 • Hvorfor har vi personvern?
 • Roller og ansvar 
 • Vurdere risiko
 • Mitt ansvar og mine rettigheter
 • Lovlig grunnlag
 • Personvernprinsippene
 • Helseopplysninger
 • Deling og utlevering av data
 • Anonymisering av data
 • Personvern i undervisning og arrangementer

Moduler for forskere og veiledere

Forskere og veiledere får seks moduler i tillegg til grunnmodulene.

 • Når du skal forske på mennesker
 • Ulike typer forskningsdata
 • Anonymisering i forskning
 • Samarbeid i forskningsprosjekter
 • Gjenbruk og arkivering av forskningsdata
 • Oppstart og opprydning

Moduler for studenter

Studenter som skal skrive oppgaver med personopplysninger får fem moduler i tillegg til grunnmodulene:

 • Når du skriver en studentoppgave
 • Ulike typer data om mennesker
 • Anonymisering av personopplysninger
 • Deling, gjenbruk og samarbeid
 • Oppstart, lagring og opprydning

Det er også en egen modul om personvern i HR.