Kunnskapsspill

INFORMASJON TIL BESTILLERE AV SIKKERHETSOPPLÆRING, SOM GJØRES PÅ VEGNE AV VIRKSOMHETER  I SIKRESIDEN-SAMARBEIDET

Kunnskapsspill er en effektiv måte å lære opp mange på.

Spillene har fått svært god mottakelse av både studenter og ansatte, som lærer gjennom interaktiv trening på aktuelle problemstillinger innen relevante temaer.

Alle spill utvikles i tett samarbeid med målgruppene og fageksperter på de ulike temaene.

Man kan spille fra mobilen, nettbrett eller PC når man har litt ledig tid. Spillene er utviklet på spillplattformen Attensi skills.

Bestilling av kunnskapsspill

Vi tilbyr to spillpakker: fagspill og studentspill. Man kan bestille abonnement på en eller begge spillpakkene. Bestillingsskjema.

Fagspill

Personvernspillet

Gir interaktiv trening i grunnleggende personvern, og bidrar til etterlevelse av personvernregelverket. Har egen moduler for forskere, studenter, ledere og HR.

Om personvernspillet (produktark)

Eksempel på omtale: Spill deg til kunnskap om personvern (artikkel på intranettet, USN)

Presentasjoner dere kan holde for beslutningstakerne i egen virksomhet:
Om personvernspillet (presentasjon for beslutningstakere, oppdatert 10.12.2021)
Bruk av personvernspillet (presentasjon oppdatert 10.01.2022)

Forskningsetikkspillet

Forskningsetikkspillet blir tilgjengelig i 2023. Målgruppen er studenter og ansatte som trenger grunnleggende opplæring i forskningsetikk.

Spillet vil omfatte trening innen temaer som for eksempel forskningsetiske prinsipper, hvordan beskytte dem det forskes på, samarbeid, publisering, samt uredelighet og konsekvenser.

Studentspill

De tre spillene selges samlet som en pakke

Om studentspillene (produktark)

Studentspillene gir nyttige tips i studenthverdagen,  trening i å takle ulike situasjoner, og hva du skal gjøre hvis noe skjer.

Har du spørsmål om pris eller bestilling av spillene? Kontakt oss på post@sikresiden.no