Kunnskapsspill

KAN BESTILLES AV VIRKSOMHETER SOM ER MED I SIKRESIDENSAMARBEIDET

Kunnskapsspill er en morsom måte å lære nyttige ting på. Du er aktiv hele tiden, kan spille litt innimellom når det passer deg, og det er en effektiv måte å lære opp mange på.

Bruk av kunnskapsspill har fått svært god mottakelse av både studenter og ansatte. Alle spill utvikles i tett samarbeid med målgruppene og fageksperter på de ulike temaene.

Man kan spille fra mobilen, nettbrett eller PC. Spillene er utviklet på spillplattfaormen Attensi skills.

Vi har så langt laget ett fagspill: Personvernspillet (tilgjengelig hele året) og tre studentspill: Trygg student i utlandet (tilgjengelig fra juni)Trygg fadder (tilgjengelig fra 15.juni og ut august), Studentlivet i koronatiden (tilgjengelig fra påske til 1.juli) 

Studentspillene selges samlet som en pakke. Personvernspillet selges separat. 

Bestilling av personvernspillet 2021 

Bestilling av studentspillene 2021

Har du spørsmål om pris eller bestilling av spillene? Kontakt oss på post@sikresiden.no.

Personvernspillet 2021

Gir interaktiv trening i grunnleggende personvern, og bidrar til etterlevelse av personvernregelverket.

Bestilling av personvernspillet 2021 

Presentasjoner dere kan holde for beslutningstakerne i egen virksomhet:
Om personvernspillet (13.01.21)
Bruk av personvernspillet i 2021 (28.01.21)

Har du spørsmål om personvernspillet eller ønsker du pris for hva det vil koste å bruke kunnskapsspillene for din virksomhet? Kontakt: post@sikresiden.no

Innhold i personvernspillet 2021:

Grunnleggende moduler

Hvorfor har vi personvern?/ Roller og ansvar/ Vurdere risiko/ Mitt ansvar og mine rettigheter/ Lovlig grunnlag Personvernprinsippene/ Helseopplysninger/ Deling og utlevering av data/ Anonymisering av data/ Personvern i undervisning og arrangementer

Moduler for studenter

Studenter som skal skrive oppgaver med personopplysninger får fem moduler i tillegg til grunnmodulene:
Når du skriver en studentoppgave/ Ulike typer data om mennesker/ Anonymisering av personopplysninger / Deling, gjenbruk og samarbeid/ Oppstart, lagring og opprydning

Moduler for forskere og veiledere

Forskere og veiledere får seks moduler i tillegg til grunnmodulene:
Når du skal forske på mennesker/ Ulike typer forskningsdata/ Anonymisering i forskning/ Samarbeid i forskningsprosjekter/ Gjenbruk og arkivering av forskningsdata/ Oppstart og opprydning 

Det er også en egen modul om personvern i HR.

NYHET: det kommer 3 nye moduler for ledere til sikkerhetsmåneden oktober 2021.

Trygg student i utlandet 2021

Gir norske studenter som skal studere i utlandet hjelp med forberedelsene, trening i hva det kan være lurt å tenke gjennom og hvor man kan få hjelp hvis det skjer noe.

Spillet er laget sammen med ANSA og med bistand fra blant andre Sjømannskirken og UDs operative senter. Studenter som studerer i ulike deler av verden har vært sentrale bidragsytere.

Moduler: Før du reiser

Forberedelser/ Kulturforståelse/ Forsikringer og rettigheter

 

Moduler: Sikkerhet i utlandet

Student i nytt land/ Ute på byen/ Helse og sykdom/ Brann/ Ulykker og uønskede hendelser 

 

Trygg fadder 2021

Gir faddere trening i å håndtere ulike typer situasjoner og gjør dem bevisst på hvordan de kan bidra til en inkluderende og god studiestart for alle.

Spillet ble brukt til fadderopplæringen av 3500 studentfaddere ved 36 studiesteder til studiestart 2020. De spilte til sammen 75.000 moduler. 98% likte denne måte å lære på!

Fadderspillet ble omtalt i VG 13.juli 2020

Moduler: Meg som fadder

Informasjon om fadderuka/ Om fadderuka/ Trygg fadder/ Over grensa

Moduler: Trygg i fadderuka

Personvern og nettsvindel/ Brannvern og evakuering/ Trusler, vold og overgrep/ Førstehjelp/ Usynlige sykdommer/ Smittevern

Moduler: Alkohol og rus

Hvordan fungerer alkohol?/ Arrangementer/ Ansvarlig på fest
    Studentlivet i koronatiden 2021

    Gir studenter hjelp til å takle studiene og studentlivet i koronatiden.

    10.juni trakk vi nasjonale premier, 3 svært fornøyde studenter vant hver sin MacBook Air og er blitt kontaktet om det. Spillet er tilgjengelig til 1.juli. Hvordan innholdet i spillet blir brukt utover høsten henger av utviklingen av koronasituasjonen. 

    Moduler:

    Gjør ting!/ Ha struktur/ Studieteknikk/ Tidsplanlegging/ Takle stress/ Godt samarbeid/  Bo bra sammen/  Ensomheten/Livets opp og nedturer/ Finn roen/ Sov godt