Sikkerhetsstyring

Styring av sikkerhet (internkontroll) er et lederansvar

Rektor Curt Rice, HiOA. Foto:Tor Stenersen/HiOA
Rektor Curt Rice, HiOA. Foto:Tor Stenersen/HiOA

Sikkerhetsstyring

Styring av sikkerhet (internkontroll) er et lederansvar

Rektor Curt Rice, HiOA. Foto:Tor Stenersen/HiOA

Sikkerhetsstyring

Alle virksomheter skal ha et styringssystem for å nå mål og resultatkrav, arbeide effektivt, etterleve lovkrav og ha pålitelig rapportering. 

Styringssystemer (internkontroll) skal bidra til kontinuerlig forbedring og er basert på felles prinsipper for å oppnå dette. Det skal arbeides planlagt, systematisk og dokumentert. 

Systemer for sikkerhetsstyring bør integreres med virksomhetens øvrige styringssystemer.

Det er krav til styringssystem (internkontroll) på følgende områder:

  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Informasjonssikkerhet
  • Personvern
  • Beredskap

Kunnskapsdepartementet stiller krav til styring  av sikkerhetsarbeidet til alle virksomheter i kunnskapssektoren. Dette gjør de både i tildelingsbrevet og i Styringsdokument for samfunns-sikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 13. november 2020

Snarvei til

Risikovurdering

Snarvei til

Risikovurdering