Sikkerhetsstyring

Styring av sikkerhet (internkontroll) er et lederansvar.

Bilde av rektor Curt Rice ved OsloMet
Bilde av rektor Curt Rice ved OsloMet

Sikkerhetsstyring

Styring av sikkerhet (internkontroll) er et lederansvar.

Bilde av rektor Curt Rice ved OsloMet

Sikkerhetsstyring

Alle virksomheter skal ha et styringssystem for å nå mål- og resultatkrav, arbeide effektivt, etterleve lovkrav og ha pålitelig rapportering. 

Styringssystemer (internkontroll) skal bidra til kontinuerlig forbedring og er basert på felles prinsipper for å oppnå dette. Det skal arbeides planlagt, systematisk og dokumentert. 

Systemer for sikkerhetsstyring bør integreres med virksomhetens øvrige styringssystemer.

Det er krav til styringssystem (internkontroll) på følgende sikkerhetsområder:

  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Informasjonssikkerhet
  • Personvern
  • Beredskap

Kunnskapsdepartementet stiller krav til styring  av sikkerhetsarbeidet til alle virksomheter i kunnskapssektoren. Dette gjør de både i det årlige tildelingsbrevet og i Styringsdokument for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 03. februar 2023

Snarvei til

Risiko

Snarvei til

Risiko