Opphavsrett

Informasjon og resultater er verdier som noen ofte har rettigheter til. Disse kan ikke brukes fritt.

Maleri som viser en hjerne og kropper
Maleri som viser en hjerne og kropper

Opphavsrett

Informasjon og resultater er verdier som noen ofte har rettigheter til. Disse kan ikke brukes fritt.

Maleri som viser en hjerne og kropper

Opphavsrett

Eierskap

Eierskap til informasjon og resultater kan enten være lovregulert, være avtalt eller vurderes ut fra oppgaver som gjøres i virksomheten og/eller virksomhetens investeringer i form av personer, penger, lokaler, utstyr og lignende.

Opphavsrett reguleres i åndsverksloven og trenger derfor ikke noen form for registrering. Den beskytter menneskeskapte verker innenfor kunst, vitenskap og litteratur fra den dagen det blir skapt. Dette gjelder hvis det som er skapt er nytt og originalt og som opphavspersonen har satt sitt personlige preg på. Eksempler er malerier, skulpturer, bøker, publikasjoner, eksamensoppgaver, musikk og foto.

Lær mer om hva du har lov til å bruke av slikt materiale på nettsidene til DelRett.no.

Immaterielle rettigheter (IPR)

Immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights eller IPR) er en samlebetegnelse på opphavsrett og industrielle rettigheter, altså juridiske eneretter som beskytter åndsverk.

Industrielle rettigheter omfatter i hovedsak patenter, registrerte og innarbeidede varemerker og designrettigheter. Slike rettigheter hjelper bedrifter og forskningsinstitusjoner med å ha kontroll på hvordan informasjonen og resultatene deres brukes, og av hvem.

Bruk av informasjon og resultater

Forsikre deg om at du ikke "stjeler" andres ideer, resultater, tekster, foto og lignende. Sjekk regler for IPR og bruk av informasjon og resultater ved ditt studie- eller arbeidssted.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 14. februar 2023