Radikalisering

Radikalisering er prosessene der en person eller et miljø aksepterer anti-demokratiske virkemidler, diskriminering, brudd på menneskeretter eller bruk av vold for å nå religiøse, ideologiske eller politiske mål.

Mann i hettegenser sitter i mørket med laptop
Mann i hettegenser sitter i mørket med laptop

Radikalisering

Radikalisering er prosessene der en person eller et miljø aksepterer anti-demokratiske virkemidler, diskriminering, brudd på menneskeretter eller bruk av vold for å nå religiøse, ideologiske eller politiske mål.

Mann i hettegenser sitter i mørket med laptop

Radikalisering

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er et felles samfunnsansvar. Universiteter og høgskoler må ta sitt ansvar også på dette området.

  Ytringsfrihet og inkludering

  Det viktigste universiteter og høgskoler kan bidra med er kunnskap, demokratisk dannelse og inkluderende læringsmiljøer. Det legger grunnlaget for trygghet, kreativitet og kritisk tenkende individer.

  Universitet og høgskoler inkluderer og ivaretar et mangfold av studenter og ansatte med ulike bakgrunner og synspunkter. Dette gir muligheter for debatt og meningsutveksling på ulike arenaer.

  Akademisk frihet og ytringsfrihet er grunnleggende verdier innen høyere utdanning og forskning. Ansatte og studenter kan fritt undersøke ethvert fagfelt og gi uttrykk for sine synspunkter.

  Forskere og forelesere skal legge til rette for og stimulere til diskusjon og meningsutveksling. Samtidig er det viktig å vite hva man skal gjøre ved bekymring.

  Si fra ved bekymring
  • Har du observert endringer, og utfra en helhet, lurer på om en person kan være i en radikaliseringsprosess?
  • Har du spørsmål om anti-demokratisk radikalisering eller voldelig ekstremisme?

  Kontakt politiet på 02800 (hele døgnet) og spør etter radikaliseringskontakten i ditt politidistrikt. Kontakt RVTS22 58 60 00 hvis du vil snakke med noen andre enn politiet om dette.

  Alle har plikt til å forhindre straffbare handlinger som truer liv og helse, når man holder det for sikkert at den aktuelle handlingen vil bli begått. I disse tilfellene opphever avvergingsplikten en eventuell taushetsplikt.

  Forebyggende tiltak

  Beredskapsrådet for kunnskapssektoren har i samarbeid med universitetene og høgskolene utarbeidet «Tiltaksliste for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme».

  Det er opp til det enkelte universitet og den enkelte høgskole å etablere tiltak. Kunnskapsdepartementet fremhever blant annet:

  • Lær hverandre bedre å kjenne.
  • Delta i den offentlige samfunnsdebatten. 
  • Styrk tilbudet om psykolog- og rådgivingshjelp.
  • Inkluder forebygging av anti-demokratisk radikalisering og voldelig ekstremisme i virksomhetens risiko- og sårbarhetsanalyser.
  E-læring

  I disse korte e-læringsleksjonene (3-5 min) kan du lære mer om radikalisering og voldelig ekstremisme:

   

  Lær mer

  Lær mer

  Sist oppdatert: 11. april 2024