Brannvern

Det er om lag 8000 branner i Norge hvert år.

Brann utvikler seg raskt – gjør deg kjent med hvordan brann forebygges og hva du skal gjøre hvis det brenner.

Studenter som evakuerer gjennom nødutgang.
Studenter som evakuerer gjennom nødutgang.

Brannvern

Det er om lag 8000 branner i Norge hvert år.

Brann utvikler seg raskt – gjør deg kjent med hvordan brann forebygges og hva du skal gjøre hvis det brenner.

Studenter som evakuerer gjennom nødutgang.

Brannvern

Sett deg inn i lokal branninstruks.

Gå rømningsveiene og sjekk hvordan nødutganger åpnes. Finn ut hvor brannmeldere og slukkeutstyr er plassert, og sett deg inn i bruken.

Bidra til brannsikkerhet i det daglige

  • Hold rømningsveier frie for hindringer og lett brennbart materiale.
  • Teknisk brannsikkerhetsutstyr skal ikke tildekkes eller koples fra (slukkeutstyr, brannmeldere og liknende).
  • Selvlukkende dører skal ikke sperres i åpen stilling, de er viktige brannskiller for å stoppe giftig røyk og flammer.
  • Ikke bruk stearinlys eller åpen flamme unntatt ved kontrollert laboratoriearbeid. Oppbevar brannfarlig vare forskriftsmessig.
  • Vannkoker, kaffetrakter og liknende skal ha fastmontert tidsbryter. Komfyr skal ha komfyrvakt og ventilasjon og kun brukes i tilrettelagte lokaler.
  • Begrens bruk av skjøteledninger.

Feil og mangler kan redusere brannsikkerheten, og det er viktig å melde fra om avvik.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 12. januar 2021