Brannvern

Det er om lag 8000 branner i Norge hvert år.

Brann utvikler seg raskt – gjør deg kjent med hvordan brann forebygges og hva du skal gjøre hvis det brenner.

Studenter som evakuerer gjennom nødutgang. Foto: Thomas Ekström/ Sikresiden
Studenter som evakuerer gjennom nødutgang. Foto: Thomas Ekström/ Sikresiden

Brannvern

Det er om lag 8000 branner i Norge hvert år.

Brann utvikler seg raskt – gjør deg kjent med hvordan brann forebygges og hva du skal gjøre hvis det brenner.

Studenter som evakuerer gjennom nødutgang. Foto: Thomas Ekström/ Sikresiden

Brannvern

Sett deg inn i lokal branninstruks.

Gå rømningsveiene og sjekk hvordan nødutganger åpnes. Finn ut hvor brannmeldere og slukkeutstyr er plassert, og sett deg inn i bruken.

Bidra til brannsikkerhet i det daglige

  • Hold rømningsveier frie for hindringer og lett brennbart materiale.
  • Teknisk brannsikkerhetsutstyr skal ikke tildekkes eller koples fra (slukkeutstyr, brannmeldere og liknende).
  • Selvlukkende dører skal ikke sperres i åpen stilling, de er viktige brannskiller for å stoppe giftig røyk og flammer.
  • Ikke bruk stearinlys eller åpen flamme unntatt ved kontrollert laboratoriearbeid. Oppbevar brannfarlig vare forskriftsmessig.
  • Vannkoker, kaffetrakter og liknende skal ha fastmontert tidsbryter. Komfyr skal ha komfyrvakt og ventilasjon og kun brukes i tilrettelagte lokaler.
  • Begrens bruk av skjøteledninger.

Feil og mangler kan redusere brannsikkerheten, og det er viktig å melde fra om avvik.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 13. november 2020