Brannvern

Det er mer enn 10.000 branner i Norge hvert år.

Brann utvikler seg raskt – gjør deg kjent med hvordan brann forebygges og hva du skal gjøre hvis det brenner.

Studenter som evakuerer gjennom nødutgang.
Studenter som evakuerer gjennom nødutgang.

Brannvern

Det er mer enn 10.000 branner i Norge hvert år.

Brann utvikler seg raskt – gjør deg kjent med hvordan brann forebygges og hva du skal gjøre hvis det brenner.

Studenter som evakuerer gjennom nødutgang.

Brannvern

 

Gjør deg kjent med

 • Lokal brann og evakueringsplan
 • Rømningsveier og nødåpning av dører (grønne bokser)
 • Plassering og bruk av slukkeutstyr og brannmeldere (røde bokser)
 • Rom og arealer med brannmotstand som begrenser giftig røyk og flammer (brannceller)
 • Annet brannteknisk utstyr som er plassert i lokalet

Bidra til brannsikkerhet i det daglige

Vis aktsomhet og bidra til at brann, eksplosjon og ulykke forebygges.

 • Rømningsveier skal holdes fri for hindringer og lett brennbart materiale.
 • Brannsikkerhetsutstyr (for eksempel slukkeutstyr og brannmeldere) skal ikke tildekkes, eller settes ut av funksjon.
 • Selvlukkende dører er viktige brannskiller for å begrense giftig røyk og flammer. De skal ikke sperres i åpen stilling.
 • Åpen flamme og stearinlys er generelt ikke tillatt. Sjekk lokale rutiner ved ditt studie-/ arbeidssted for eventuelle unntak.
 • Elektrisk kjøkkenutstyr skal ha fastmontert tidsbryter og kun brukes i lokaler som ditt studie-/ arbeidssted har godkjent for dette.
 • Bruk av skjøteledninger skal begrenses.
 • Oppbevaring og bruk av brannfarlig vare er strengt regulert. Sjekk lokale rutiner ved ditt studie-/ arbeidssted.
 • Rutiner skal være tilpasset det enkelte bygg, aktivitet, risiko og enkeltpersoner som har behov for assistanse.

Si fra om feil, mangler og risikoer som kan redusere brannsikkerheten. Ved forhold som reduserer brannsikkerheten vesentlig, krever brannforskriften at det straks gjennomføres ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert.

For enheter med særskilte risikoer eller assistert rømning kan det være nødvendig med lokalt tilpasset evakueringsplan. Sjekk om dette gjelder for dine lokaler.

Leder skal sikre at alle ansatte gjennomfører brannvernopplæring ved ansettelse og at de opprettholder nødvendig handlingskompetanse.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 03. februar 2023