Brann

Når alarmen går: Gå ut og trekk bort fra bygningen.

Når du oppdager brann: Ring 110 og utløs brannalarm.

Studenter går ut en nødutgang
Studenter går ut en nødutgang

Brann

Når alarmen går: Gå ut og trekk bort fra bygningen.

Når du oppdager brann: Ring 110 og utløs brannalarm.

Studenter går ut en nødutgang

Brann

Ved brann og brannalarm

Det viktigste er å varsle og redde. Du må selv vurdere om du bør bruke tid på å slokke og begrense.

VARSLE

  • Ring 110 og utløs brannalarm.

EVAKUERE OG REDDE

  • Gå ut via røykfrie rømningsveier, ikke bruk heis 
  • Hjelp dem som trenger det
  • Trekk bort fra bygningen

Den som har en lederrolle ved et arrangement eller i en undervisningssituasjon forventes å være pådriver i en evakueringssituasjon.

SLOKKE

  • Slokk hvis du kan
  • Ikke utsett deg selv for fare, røyken er svært giftig

BEGRENSE

  • Lukk dører og vinduer

INFORMERE
Hvis du har viktig informasjon, informer nødetatene eller sikkerhetspersonell ved studie-/arbeidsstedet.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 24. november 2021