Selvmordsfare

Har du selvmordstanker eller er bekymret for andre?

Å snakke med noen er det første steget til å få hjelp.

Er situasjonen akutt, ring 113.

Jente holder rundt seg selv og ser trist ut.
Jente holder rundt seg selv og ser trist ut.

Selvmordsfare

Har du selvmordstanker eller er bekymret for andre?

Å snakke med noen er det første steget til å få hjelp.

Er situasjonen akutt, ring 113.

Jente holder rundt seg selv og ser trist ut.

Selvmordsfare

Har du selvmordstanker? Her får du hjelp:

Hvis du har akutte tanker eller planer om å ta ditt eget liv:

  • Ring 113
  • Ring legevakt på 116 117. Legevakten er tilgjengelig for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.

Legevakten kan også trekke inn psykiater eller psykolog om nødvendig. Du trenger ikke å være alene, du kan ta med noen du stoler på.

Trenger du å snakke med noen nå?

  • Kontakt noen du stoler på, som en venn, familie, fastlege, veileder, rådgiver eller psykolog ved studiestedet/ arbeidsstedet
  • Døgnåpne telefoner: Mental Helse: 116 123 eller Kirkens SOS: 22 40 00 40. Tjenestene er gratis, og du kan være anonym
  • Døgnåpen chat: sidetmedord.noTjenesten er gratis, og du kan være anonym

Er du bekymret for at noen du kjenner har selvmordstanker eller -planer?

Mange som er i en krise klarer ikke selv å søke hjelp. Da er det viktig at du som er i nærheten, tar initiativ og snakker med dem.

  • Spør direkte om personen har tanker om å ta livet sitt. Om svaret er «ja», still spørsmål om hva vedkommende har tenkt å gjøre og eventuelt når han/hun har planlagt å gjøre det. Hvis personen har konkrete tanker eller planer, må du sørge for at personen får profesjonell hjelp. Du kan tilby deg å ringe, avtale time og selv være med.
  • Ved akutt situasjon, kontakt nødetat: 113
  • Hvis du vil diskutere situasjon med helsepersonell, kontakt legevakt: 116 117
  • For råd, ring Mental Helses døgnåpne telefon: 116 123 eller Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Les mer om hva du kan gjøre hvis noen strever med selvmordstanker (NSSF)

Når alt virker håpløst og det er vanskelig å leve

Å ha tanker om å ta sitt eget liv betyr ikke nødvendigvis at du kommer til å ta livet ditt. Nesten alle har flyktige tanker om selvmord i løpet av livet, ofte i forbindelse med en livskrise. I de fleste tilfeller varer disse i kort tid og «flyr forbi» uten å resultere i noe mer.

Selv om tankene som oftest går over av seg selv, og det blir bedre, er det godt å snakke med noen når livet er vanskelig. Dette kan være en venn, kollega, et familiemedlem eller en rådgiver.

Hvis tankene vedvarer over tid og hvis tankene endrer karakter ved å handle om konkrete planer, bør du oppsøke helsehjelp. Det er god hjelp å få. Ta kontakt med fastlegen eller studentsamskipnaden på studiestedet.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 20. januar 2023