Selvmordsfare

Har du selvmordstanker eller er bekymret for andre?

Å snakke med noen er det første steget til å få hjelp.

Er situasjonen akutt, ring 113.

Selvmordsfare

Har du selvmordstanker eller er bekymret for andre?

Å snakke med noen er det første steget til å få hjelp.

Er situasjonen akutt, ring 113.

Selvmordsfare

Har du selvmordstanker? Her får du hjelp:

Hvis du har akutte tanker eller planer om å ta ditt eget liv:

  • Ring 113
  • Ring legevakt på 116 117. Legevakten er tilgjengelig for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.

Legevakten kan også trekke inn psykiater eller psykolog om nødvendig. Du trenger ikke å være alene, du kan ta med noen du stoler på.

Trenger du å snakke med noen nå?

  • Kontakt noen du stoler på, som en venn, familie, fastlege, veileder, rådgiver eller psykolog ved studiestedet/ arbeidsstedet
  • Døgnåpne telefoner: Mental Helse: 116 123 eller Kirkens SOS: 22 40 00 40. Tjenestene er gratis, og du kan være anonym
  • Chat: SOS-chat (kl. 18.30-22.30)

Er du bekymret for at noen du kjenner har selvmordstanker eller -planer?

Mange som er i en krise klarer ikke selv å søke hjelp. Da er det viktig at du som er i nærheten, tar initiativ og snakker med dem.

  • Spør direkte om personen har tanker om å ta livet sitt. Om svaret er «ja», still spørsmål om hva vedkommende har tenkt å gjøre og eventuelt når han/hun har planlagt å gjøre det. Hvis personen har konkrete tanker eller planer, må du sørge for at personen får profesjonell hjelp. Du kan tilby deg å ringe, avtale time og selv være med.
  • Ved akutt situasjon, kontakt nødetat: 113
  • Hvis du vil diskutere situasjon med helsepersonell, kontakt legevakt: 116 117
  • For råd, ring Mental Helses døgnåpne telefon: 116 123 eller Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Les mer om hva du kan gjøre hvis noen strever med selvmordstanker (NSSF)

Når alt virker håpløst og det er vanskelig å leve

Å ha tanker om å ta sitt eget liv betyr ikke nødvendigvis at du kommer til å ta livet ditt. Nesten alle har flyktige tanker om selvmord i løpet av livet, ofte i forbindelse med en livskrise. I de fleste tilfeller varer disse i kort tid og «flyr forbi» uten å resultere i noe mer.

Selv om tankene som oftest går over av seg selv, og det blir bedre, er det godt å snakke med noen når livet er vanskelig. Dette kan være en venn, kollega, et familiemedlem eller en rådgiver.

Hvis tankene vedvarer over tid og hvis tankene endrer karakter ved å handle om konkrete planer, bør du oppsøke helsehjelp. Det er god hjelp å få. Ta kontakt med fastlegen eller studentsamskipnaden på studiestedet.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 02. oktober 2020