Smittevern

Bidra til å forebygge smitte.

Person vasker hender.
Person vasker hender.

Smittevern

Bidra til å forebygge smitte.

Person vasker hender.

Smittevern

Generelt om smitte

Smitte overføres vanligvis mellom mennesker via væske, mat eller insekt - lær deg hvordan du kan forebygge.

God håndhygiene reduserer faren for overføring av infeksjoner og smittsomme sykdommer. Du bør ikke dele personlige hygieneartikler eller brukte håndklær med andre. Hvis du har åpne sår, må de dekkes til.

Sørg for å vaksinere deg mot smittsomme sykdommer i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger. 

Sjekk reiseråd og egen vaksinasjonsstatus i god tid før avreise hvis du skal reise til utlandet. 

Korona

FHI sin temaside med oppdaterte smittevernråd for befolkningen

Influensa og luftveisinfeksjoner

Vaner som forebygger: 

  • Hold deg hjemme når du er syk.
  • Vask hendene ofte og grundig
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når vann og såpe ikke er tilgjengelig, for eksempel på reise
  • Papirlommetørkle foran munnen beskytter andre når du hoster eller nyser, kast det på egnet sted
  • Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse, hvis du ikke har papirlommetørkle
  • Oppsøk lege ved behov

Norovirus (omgangssyke)

Grundig håndvask med såpe og vann forebygger smitte. Hånddesinfeksjonsmiddel hjelper lite mot norovirus. Unngå å tilberede mat til andre.

Stikk- eller kuttskader og biologisk materiale

Gjør deg kjent med prosedyrer for håndtering av stikkskader og blodsmitte der dette kan utgjøre en risiko (laboratorier og lignende). Ved stikk- eller kuttskader på brukte sprøyter eller skarpe gjenstander med biologisk materiale, kontakt lege for råd og eventuell videre oppfølging. Meld saken inn som en uønsket hendelse (avvik) ved institusjonen din. 

Seksuelt overførbare sykdommer

Bruk prevensjon (kondom) for å hindre spredning av seksuelt overførbare sykdommer. Fastleger, helsestasjoner, lokal poliklinikk og studenthelsetjenester tilbyr gratis test og behandling for kjønnssykdommer.

Resistente bakterier 

Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden. Testing for MRSA (antibiotikaresistente gule stafylokokker) er påkrevd hvis du har hatt sykehusopphold i utlandet og skal innlegges i norsk sykehus, eller du skal arbeide i helseinstitusjoner når du kommer tilbake til Norge. Testing kan utføres hos fastlegen. Gjesteforskere/utvekslingsstudenter fra utlandet som skal jobbe i norske helseinstitusjoner bør også testes for MRSA før arbeidet starter. 

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 09. januar 2024