GDPR

Den 20. juli 2018 trådte ny personopplysningslov i kraft og med dette EUs personvernforordning (GDPR), som skal harmonisere personvernlovgivningen i Europa, samt styrke den enkeltes personvern og tilliten til digitale tjenester.

3 ulike personer
3 ulike personer
ikon for personvern

GDPR

Den 20. juli 2018 trådte ny personopplysningslov i kraft og med dette EUs personvernforordning (GDPR), som skal harmonisere personvernlovgivningen i Europa, samt styrke den enkeltes personvern og tilliten til digitale tjenester.

3 ulike personer
ikon for personvern

GDPR

I tillegg til at personvernforordningen skal gjelde direkte som norsk lov, får vi en ny personopplysningslov med utfyllende bestemmelser.

Dette er den største endringen innen personvern på over 20 år.

En samarbeidsgruppe innenfor UH-sektoren utarbeider ulike maler, kartleggingsskjema, sjekklister, presentasjoner m.m som kan deles på tvers av institusjoner og som etter hvert legges ut på Uninetts nettside. Nettsiden lenkes opp på sikresiden.no.

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

Datatilsynet har veiledere om blant annet personvernkonsekvenser, databehandleravtaler, skytjenester, innebygd personvern, personvernombud og de registrertes rettigheter.

Lær mer

Lær mer