GDPR

Hensikten med EUs personvernforordning (GDPR) er å harmonisere personvernlovgivningen i Europa, samt styrke den enkeltes personvern og tilliten til digitale tjenester.

3 ulike personer
3 ulike personer

GDPR

Hensikten med EUs personvernforordning (GDPR) er å harmonisere personvernlovgivningen i Europa, samt styrke den enkeltes personvern og tilliten til digitale tjenester.

3 ulike personer

GDPR

GDPR, som er EUs personvernforordning, gjelder direkte som norsk lov. Den trådte i kraft 20. juli 2018 sammen med ny personopplysningslov som gir utfyllende nasjonale bestemmelser. Dette ligger til grunn for alt arbeid med personvern i Norge, og er den største endringen innen personvern på over 20 år.

Datatilsynet har nettsider og veiledninger (datatilsynet.no) om anvendelse av det nye lovverket på ulike områder, blant annet personvernkonsekvenser, virksomhetens plikter, databehandleravtaler, skytjenester, innebygd personvern, personvernombud og de registrertes rettigheter.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 02. april 2024