Førstehjelp

Det kan bli du som må ta ansvar i en akuttsituasjon – lær deg hvordan du gir livreddende førstehjelp.

Person som ringer etter hjelp.
Person som ringer etter hjelp.

Førstehjelp

Det kan bli du som må ta ansvar i en akuttsituasjon – lær deg hvordan du gir livreddende førstehjelp.

Person som ringer etter hjelp.

Førstehjelp

Kunnskap og ferdigheter som skal brukes i en akuttsituasjon må læres grundig og repeteres jevnlig. Det viktigste er at du kan hjerte-lunge-redning. Hvis det finnes hjertestarter på studie- eller arbeidsstedet ditt, bør du sette deg inn i hvordan denne brukes.

Undersøk om det finnes førstehjelpskurs som du kan delta på. Bruk lenkene under for å lære mer om førstehjelp.

Sjekk om det er risiko i ditt lærings- eller arbeidsmiljø som krever særlig førstehjelpsopplæring, for eksempel knyttet til strøm, gass eller kjemikalier.

Førstehjelpsutstyr

Gjør deg kjent med

  • hvor du finner førstehjelpsutstyr og hjertestartere 
  • hvor det finnes førstehjelpsressurser og -kompetanse på ditt studie- eller arbeidssted
  • hva det er nødvendig å ha av førstehjelpsutstyr og medisiner ved ulike typer aktiviteter, for eksempel ved reise til utlandet, feltarbeid, tokt eller ekskursjoner 
Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 03. februar 2023