Arrangementer og nyhetsbrev

FOR VIRKSOMHETER SOM ER MED I SIKRESIDEN.NO-SAMARBEIDET

Nyhetsbrev fra sikresiden.no til sikresidenkontakter 2021

17.06.2021 Presentasjon av kunnskapsspillet "Trygg student i utlandet"

De som jobber med studenter som skal på utveksling anbefales å delta. Påmelding

Webinarer om bruk av fadderspillet holdes i mai og juni 2021

Invitasjon sendes ut til dem som har meldt seg på

-------------- Tidligere arrangementer ----------------

Webinarer om spillet "Studentlivet i koronatiden"

flere webinarer ble holdt i mars

17.12.2020, Juleavslutning

Program for juleavslutningen

 • Velkommen
 • Litt om Personvernspillet
 • Evaluering av piloten
 • Bruken av Personvernspillet i 2021

01.10.2020, webinar om bruk av personvernspillet i sikkerhetsmåneden 2020

Spillkoordinatorer i virksomheter som er påmeldt for å bruke personvernspillet i sikkerhetsmåneden får tilsendt zoomenke til webinaret 30.09 etter kl 12.00, etter at fristen for å melde seg på er gått ut.

Program for webinaret

 • Velkommen
 • Kick-off
 • Spørsmål og svar

31.08 2020, webinar fra kl 10.00–11.00 om sikresiden.no sitt personvernspill

Er du interessert i, eller er du pådriver for opplæring i personvern? Eller planlegger du aktivitetene dere skal ha i sikkerhetsmåneden oktober?

Påmelding til webinaret

Alle som melder seg på webinaret får tilgang til spillet så de kan prøve det, og presentere det for beslutningstakere i egen virksomhet

Program for webinaret

 • Opplæring i personvern ved bruk av spill, erfaringer fra BI.
 • Hva sikresiden.no sitt personvernspiill inneholder
 • Opplegg for bruk av spillet i sikkerhetsmåneden oktober og ellers
 • Spill selv! (fra kl 11 og utover) 

Om Sikresiden.no sitt personvernspill

Med sikresiden.no sitt personvernspill kan du på en effektiv måte lære opp mange. Spillet gir en grunnleggende opplæring i personvern på en morsommere måte. Spillet inneholder tilleggsmoduler for forskere og HR-personell. Spillet gir interaktiv trening i personvern. Opplæringen bidrar til at ansatte vet hva de skal gjøre for å etterleve personvernregelverket.

Spillet er utviklet av sikresiden.no sin fagredaksjon for personvern. Det er lagt vekt på å gi opplæring i det som vi vet at ansatte lurer på i sitt daglige arbeid. Det er testet av ansatte i ulike type stillinger, og av studenter og personvernombud ved en rekke universiteter og høgskoler. Det er grundig testet for å sikre at spillet er relevant, forståelig og samsvarer med praksis ved ulike virksomheter.

Spillet er utviklet på Attensi sin spillplattform. Den bruker vi også i spillet Trygg fadder, som har fått svært god mottakelse av studentene.

11.juni 2020, webinar  fra kl 09.00–12.00 på Zoom

For sikresidenkontakter og andre i virksomhetene som er med i sikresiden-samarbeidet.

Program
Påmelding, frist 10.juni kl 10.00

Temaer på webinaret:

 • forebygging av selvmord
 • studiestart 2020 og fadderspill for opplæring av faddere
 • personvernspill
 • sikkerhetsmåneden 2020

4. og 5.april 2019, samling for sikresiden.no deltakere

Årets viktigste arrangement for oss på den sikre siden!

Tid: 4. april kl. 10-16 og 5. april kl. 9-15.

Sted: Universitetet i Oslo, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7, seminarrom 231

Du som har eller skal ha en rolle i arbeidet med å ta sikresiden.no i bruk i din virksomhet inviteres til å delta på samlingen. Dere kan melde på flere fra hver virksomhet.

Det er gratis å delta.  Det blir servert enkel lunsj. 

Det blir en blanding av presentasjoner og arbeid i grupper. Ta med egen PC. 

Program 4.april

Program 5.april

Påmelding innen 31. mars.
 

4.april 2019: Muligheter og erfaringer med bruk av sikresiden.no –  deling, gjenbruk og samarbeid

 • Hør om hva sikresiden.no er nå, planer framover og hvorfor KD anbefaler at vi skal bruke sikresiden.no
 • Lær om hvordan du kan ta i bruk e-læring slik at gjennomføring blir dokumentert og kan følges opp. Test ut hvordan innholdet på sikresiden.no kan gameifiseres.
 • Hør om erfaringer med bruk av e-læringsressursene på sikresiden.no:
  • Personvern (GDPR) i forskning
  • PLIVO - hva den enkelte kan gjøre ved livstruende vold (skoleskyting, terror) 
  • Sikkerhet ved studiestart (fadderopplæring)
  • Basisopplæring i sikkerhet
 • Hør om hva det jobbes  med og vær med å påvirke hvordan sikresiden.no skal utvikles videre
  • Vi ser nærmere på aktuelle problemstillinger innen Informasjonssikkerhet
  • Vi ser på hvordan beredskapsledelsens handlingskompetanse kan styrkes gjennom mer deling, gjenbruk og samarbeid

5.april: Hvordan ta sikresiden.no i bruk i egen virksomhet – bygge god sikkerhetskultur 

Universitetet i Bergen har hatt fokus på å styrke sikkerhetskulturen etter tyveriet av vikingskatten i 2017. De har blant annet jobbet systematisk med å ta sikresiden.no i bruk. De vil dele sine erfaringer og guide oss gjennom hvordan vi selv kan  lage en plan for å ta sikresiden.no i bruk i egen virksomhet.

 • Erfaringer fra implementering av sikresiden.no ved UiB
 • Lær mer om hvordan man kan nå fram til studenter og ansatte
 • Vi  jobber sammen om å lage en implementeringsplan for egen virksomhet, som kan tas med hjem etter samlingen!
 • Roar Thon (fagdirektør for sikkerhetskultur i NSM) avslutter dagen med å fortelle om hvordan sikresiden.no kan brukes for å bygge sikkerhetskultur i din virksomhet.
 •  

22.mars 2018: I møte med pågående, livstruende vold – Hva gjør du?

Hvilke vurderinger gjør du? Hvilke beslutninger tar du?

Tid: torsdag 22.mars 2018 kl 10-12.30

Sted: OsloMet, Pilestredet 32, Store auditorium.

Program:

 • Elin og Guttorm Skovly, Norsk folkehjelp, vil fortelle om hvordan de bidro til å redde mange liv i skolestua på Utøya 22.juli.2011
 • Lars Weisæth, professor emeritus UiO. Han regnes som en av de ledende krisepsykiaterne i verden og foredrar om den menneskelige faktor i kriser.
 • Førstegangs visning av instruksjonsfilmen om PLIVO (6 min animasjon), laget av sikresiden.no med bistand fra Politiet, Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

Påmelding

 Seminaret er gratis og åpent for alle!