Arrangementer

FOR VIRKSOMHETER SOM ER MED I SIKRESIDEN.NO-SAMARBEIDET

 

26.04,2022 bidrar sikreiden.no på Beredskapskonferansen for kunnskapssektoren

30.03.2022 bidrar sikresiden.no på Nasjonalt fadderseminar i regi av Lykkepromille

-------------- Tidligere arrangementer ----------------

Juleavslutning på zoom onsdag 15.desember 2021 kl 10-11 og kl 14-15

Påmelding

Program

 • Oppsummering av 2021 og planer for 2022
 • To nye temaer på Sikresiden.no spionasje og beredskap
 • Spill 2021 og 2022
 • Planer om regionale samlinger 2022

Velkommen!

 

  Webinar om bruk av NanoLearning, fredag 10.september 2021 kl 12-13 og 14-15

  Grunnleggende opplæring i bruk av e-læringsplattformen fra Junglemap. 
  Arrangeres av Sikresiden.no og Cybersikkerhetssenteret i samarbeid med Junglemap

  Påmelding til webinaret (frist 9.september kl 12.00)

  Program:

  Følgende temaer vil bli gjennomgått

  • Hvordan få tilgang til nanoLearning-plattformen hvis dere ikke har bestilt det fra før
  • Hva deltakere i sikresiden-samarbeidet får tilgang til i NanoLearning-plattformen
  • Hvordan velge/ laste ned e-læringleksjoner til eget domene
  • Tilpasning av ferdig innhold til egen virksomhet og hvordan lage eget innhold
  • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av e-læringskurs

  Webinar om sikkerhetsmåneden 2021, tirsdag 07.september kl 10-11, 12-13 og 15-16

  Arrangeres av Sikresiden.no og Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning

  Påmelding til webinaret

  Program:

  Presentasjoner av aktiviteter som tilbys  til bruk i sikkerhetsmåneden:

  • E-læring i informasjonssikkerhet. Tips og råd om bruk av e-læringsleksjoner som aktivitet i sikkerhetsmåneden. Hva kan være fallgruver, og hva kan være lurt?
  • Personvernspillet 2021. Litt om hva personvernspillet fra sikresiden.no omfatter, og presentasjon av de nye modulene for ledere. Erfaringer fra bruk av spillet.
  • Ukas sikkerhetsråd. Hver uke i sikkerhetsmåneden lager Cybersikkerhetssenteret enkle råd om hvordan ulike målgrupper kan sikre informasjon de forvalter gjennom jobb og studier. Det blir en kort presentasjon av temaene og hvordan rådene kan distribueres.
  • Foredrag. Cybersikkerhetssenteret formidler et foredrag om den strategiske betydning av cybersikkerhet. Litt om hvem er foredraget ment for, og hvordan nå frem til målgruppen?

   

  17.06.2021 Presentasjon av kunnskapsspillet "Trygg student i utlandet"

  De som jobber med studenter som skal på utveksling anbefales å delta.

  Webinarer om bruk av fadderspillet holdes i mai og juni 2021

  Invitasjon sendes ut til dem som har bestilt bruk av fadderspillet

  Webinarer om spillet "Studentlivet i koronatiden"

  Flere webinarer ble holdt i mars for dem som har bestilt bruk av koronaspillet.

  17.12.2020, Juleavslutning

  Program for juleavslutningen

  • Velkommen
  • Litt om Personvernspillet
  • Evaluering av piloten
  • Bruken av Personvernspillet i 2021

  01.10.2020, webinar om bruk av personvernspillet i sikkerhetsmåneden 2020

  Spillkoordinatorer i virksomheter som er påmeldt for å bruke personvernspillet i sikkerhetsmåneden får tilsendt zoomenke til webinaret 30.09 etter kl 12.00, etter at fristen for å melde seg på er gått ut.

  Program for webinaret

  • Velkommen
  • Kick-off
  • Spørsmål og svar

  31.08 2020, webinar fra kl 10.00–11.00 om sikresiden.no sitt personvernspill

  Er du interessert i, eller er du pådriver for opplæring i personvern? Eller planlegger du aktivitetene dere skal ha i sikkerhetsmåneden oktober?

  Påmelding til webinaret

  Alle som melder seg på webinaret får tilgang til spillet så de kan prøve det, og presentere det for beslutningstakere i egen virksomhet

  Program for webinaret

  • Opplæring i personvern ved bruk av spill, erfaringer fra BI.
  • Hva sikresiden.no sitt personvernspiill inneholder
  • Opplegg for bruk av spillet i sikkerhetsmåneden oktober og ellers
  • Spill selv! (fra kl 11 og utover) 

  Om Sikresiden.no sitt personvernspill

  Med sikresiden.no sitt personvernspill kan du på en effektiv måte lære opp mange. Spillet gir en grunnleggende opplæring i personvern på en morsommere måte. Spillet inneholder tilleggsmoduler for forskere og HR-personell. Spillet gir interaktiv trening i personvern. Opplæringen bidrar til at ansatte vet hva de skal gjøre for å etterleve personvernregelverket.

  Spillet er utviklet av sikresiden.no sin fagredaksjon for personvern. Det er lagt vekt på å gi opplæring i det som vi vet at ansatte lurer på i sitt daglige arbeid. Det er testet av ansatte i ulike type stillinger, og av studenter og personvernombud ved en rekke universiteter og høgskoler. Det er grundig testet for å sikre at spillet er relevant, forståelig og samsvarer med praksis ved ulike virksomheter.

  Spillet er utviklet på Attensi sin spillplattform. Den bruker vi også i spillet Trygg fadder, som har fått svært god mottakelse av studentene.

  11.juni 2020, webinar  fra kl 09.00–12.00 på Zoom

  For sikresidenkontakter og andre i virksomhetene som er med i sikresiden-samarbeidet.

  Program
  Påmelding, frist 10.juni kl 10.00

  Temaer på webinaret:

  • forebygging av selvmord
  • studiestart 2020 og fadderspill for opplæring av faddere
  • personvernspill
  • sikkerhetsmåneden 2020

  4. og 5.april 2019, samling for sikresiden.no deltakere

  Årets viktigste arrangement for oss på den sikre siden!

  Tid: 4. april kl. 10-16 og 5. april kl. 9-15.

  Sted: Universitetet i Oslo, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7, seminarrom 231

  Du som har eller skal ha en rolle i arbeidet med å ta sikresiden.no i bruk i din virksomhet inviteres til å delta på samlingen. Dere kan melde på flere fra hver virksomhet.

  Det er gratis å delta.  Det blir servert enkel lunsj. 

  Det blir en blanding av presentasjoner og arbeid i grupper. Ta med egen PC. 

  Program 4.april

  Program 5.april

  Påmelding innen 31. mars.
   

  4.april 2019: Muligheter og erfaringer med bruk av sikresiden.no –  deling, gjenbruk og samarbeid

  • Hør om hva sikresiden.no er nå, planer framover og hvorfor KD anbefaler at vi skal bruke sikresiden.no
  • Lær om hvordan du kan ta i bruk e-læring slik at gjennomføring blir dokumentert og kan følges opp. Test ut hvordan innholdet på sikresiden.no kan gameifiseres.
  • Hør om erfaringer med bruk av e-læringsressursene på sikresiden.no:
   • Personvern (GDPR) i forskning
   • PLIVO - hva den enkelte kan gjøre ved livstruende vold (skoleskyting, terror) 
   • Sikkerhet ved studiestart (fadderopplæring)
   • Basisopplæring i sikkerhet
  • Hør om hva det jobbes  med og vær med å påvirke hvordan sikresiden.no skal utvikles videre
   • Vi ser nærmere på aktuelle problemstillinger innen Informasjonssikkerhet
   • Vi ser på hvordan beredskapsledelsens handlingskompetanse kan styrkes gjennom mer deling, gjenbruk og samarbeid

  5.april: Hvordan ta sikresiden.no i bruk i egen virksomhet – bygge god sikkerhetskultur 

  Universitetet i Bergen har hatt fokus på å styrke sikkerhetskulturen etter tyveriet av vikingskatten i 2017. De har blant annet jobbet systematisk med å ta sikresiden.no i bruk. De vil dele sine erfaringer og guide oss gjennom hvordan vi selv kan  lage en plan for å ta sikresiden.no i bruk i egen virksomhet.

  • Erfaringer fra implementering av sikresiden.no ved UiB
  • Lær mer om hvordan man kan nå fram til studenter og ansatte
  • Vi  jobber sammen om å lage en implementeringsplan for egen virksomhet, som kan tas med hjem etter samlingen!
  • Roar Thon (fagdirektør for sikkerhetskultur i NSM) avslutter dagen med å fortelle om hvordan sikresiden.no kan brukes for å bygge sikkerhetskultur i din virksomhet.
  •  

  22.mars 2018: I møte med pågående, livstruende vold – Hva gjør du?

  Hvilke vurderinger gjør du? Hvilke beslutninger tar du?

  Tid: torsdag 22.mars 2018 kl 10-12.30

  Sted: OsloMet, Pilestredet 32, Store auditorium.

  Program:

  • Elin og Guttorm Skovly, Norsk folkehjelp, vil fortelle om hvordan de bidro til å redde mange liv i skolestua på Utøya 22.juli.2011
  • Lars Weisæth, professor emeritus UiO. Han regnes som en av de ledende krisepsykiaterne i verden og foredrar om den menneskelige faktor i kriser.
  • Førstegangs visning av instruksjonsfilmen om PLIVO (6 min animasjon), laget av sikresiden.no med bistand fra Politiet, Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

  Påmelding

   Seminaret er gratis og åpent for alle!