Risikovurdering

I en risikovurdering avdekker man mulige uønskede hendelser, slik at man kan gjøre tiltak for å hindre at det skjer og være forberedt på hva man bør gjøre hvis det likevel skjer.

  • Hva er verdifullt? – for deg, for studie-/ arbeidsstedet ditt, for enkeltpersoner eller for samarbeidspartnere.
  • Hva har du som ikke må bli ødelagt, skadet, stjålet eller misbrukt?

Du kan gjøre en enkel risikovurdering ved å stille 3 spørsmål: 

  • Hva kan gå galt? 
  • Hva kan vi gjøre for å hindre det? 
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom det skjer? 

Vurdér risiko før f.eks:

  • Utføring av risikofylt arbeid (lab, verksted, klinikk) 
  • Behandling av personopplysninger eller fortrolig informasjon
  • Store eller kontroversielle arrangementer 
  • Risikofylte reiser, ekskursjoner, feltarbeid eller tokt 
  • Endringsprosesser i organisasjoner eller endringer som har betydning for sikkerheten 

Lær mer

Risiokovurdering nanolæring 3-5 min (sikresiden)

Risikostyring (nettvett)

Veiledning i risikovurdering av informsjonssystem (Datatilsynet)