Studiestart 2021

FOR DELTAKERE I SIKRESIDENSAMARBEIDET

Fadderopplæring 2021

Sikresiden.no deltar på nasjonalt fadderseminar 12.mars i regi av Lykkepromille, og presenterer Trygg fadder 2021.

Med mobilspillet Trygg fadder 2021 får du en kjapp og morsomt opplæring i fadderrollen!

I fadderspillet får du:

  • Trent i å håndtere typiske situasjoner og dilemmaer du må håndtere som fadder
  • Grunnlag for å ta gode valg i ulike situasjoner
  • Blitt bevisst hvordan du legger til rette for en inkluderende og trygg studiestart for alle

Hvem kan melde seg på?

•    Læresteder (i samarbeid med fadderordninger)
•    Studentsamskipnader (i samarbeid med fadderordninger)
•    Fadderordninger

Mobilspillet Trygg Fadder kan brukes av fadderordninger ved lærestedene som er med i sikresiden-samarbeidet. Oversikt over deltakerne i samarbeidet finner du på Om Sikresiden.no.

Omtale av fadderspillet

Mobilspill skal hindre drikkepress (VG 13.juli 2020)