Når livet er vanskelig i koronasituasjonen

I koronasituasjonen lever vi med med en usikkerhet som vi ikke er vant til, og det sosiale livet er begrenset. Dette kan være en psykisk belastning og mange kan oppleve at livet er vanskelig.

Når livet er vanskelig i koronasituasjonen

I koronasituasjonen lever vi med med en usikkerhet som vi ikke er vant til, og det sosiale livet er begrenset. Dette kan være en psykisk belastning og mange kan oppleve at livet er vanskelig.

Når livet er vanskelig i koronasituasjonen

Vi reagerer forskjellig på vår nye hverdag. Usikkerhet, ubehag, redsel og helseangst kan være vanlige reaksjoner, og mange kan føle seg ensomme. Vår evne og våre muligheter til å takle belastninger er også forskjellig.

Føler du på en ekstra uro? Det kan hjelpe å snakke eller skrive med noen – både en venn, et familiemedlem, en kollega eller en rådgiver. Kjenner du at du har ekstra kapasitet? Vis at du er der, nå er det viktig å lytte og vise omsorg.

Hjelp i en vanskelig tid

Støtte fra hverandre og studiestedet/ arbeidsstedet ditt

Det er mange gode initiativer for å ta vare på hverandre, og tips om hva du kan gjøre for å sikre en best mulig hverdag (sikresiden.no).

Det kan være hjelp å få ved studentsamskipnader, hos studentprester og i bedriftshelsetjenester.

Sjekk hva som finnes av tilbud ved ditt studiested/ arbeidssted.

Ressurser for psykososial omsorg ved en pandemi

Her finner du artikler og undervisningsmateriell fra RVTS-ØST  (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Materiellet er laget for  personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse. Det omfatter en rekke temaer: angående familier, stressmestring, sårbare grupper, kriseledelse og helsepersonell.

Lær mer

Lær mer

Sist oppdatert: 13. august 2020