Sikkerhetsmåneden oktober 2021

I Sikkerhetsmåneden oktober har mange virksomheter ekstra fokus på sikkerhet for å øke studenter og ansattes handlingskompetanse. Sikkerhetsmåneden bør inngå i en kompetanseplan for å sikre systematikk og kontinuitet i sikkerhetsarbeidet gjennom hele året.

Det er lurt å arrangere ulike aktiviteter i Sikkerhetsmåneden for å øke handlingskompetanse innen ulike sikkerhetområder. Sikresiden.no har en rekke ressurser som kan brukes i dette arbeidet.

Sikresiden.no samarbeider med Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning om Sikkerhetsmåneden 2021 

Vi samarbeider for å gi universiteter og høgskoler et samlet tilbud med aktiviteter som dekker et bredt spekter innen informasjonssikkerhet og personvern. Dere kan velge hvilke aktiviteter dere vil benytte dere av, avhengig av ønsket fokus og kapasitet.

Vi samarbeider om følgende:

  • Videreutvikling av e-læringskurs i informasjonssikkerhet (NanoLearning) for UH-sektoren, som Sikresiden.no lagde til sikkerhetsmåneden 2020.
  • Webinar 7.september om aktivitetene til bruk i sikkerhetsmåneden. Her blir de ulike aktivitetene som dere kan bruke i sikkerhetsmåneden presentert nærmere. Målgruppen er de som skal arrangere Sikkerhetsmåneden i sin virksomhet.  Påmelding (frist 6.september kl 12.00).  Program.

  • Webinar 10.september om hvordan bruke Nanolæringsplattformen (e-læringsplattform fra Junglemap). Hvordan tilpasse innhold til egen virksomhet og gjennomføre e-læringskurs. Påmelding (frist 9.september kl 12.00).  Program.

Andre aktiviteter fra Sikresiden.no og Cybersikkerhetssenteret

  • Personvernspillet 2021 fra Sikresiden.no kan være fint å bruke i sikkerhetsmåneden hvis dere ønsker å gi interaktiv opplæring i personvern. Spillet har en generell del som passer for alle, og egne moduler rettet mot ulike målgrupper (forskere, studenter og HR personell). NYHET: Egne moduler for ledere kommer til oktober. Bestilling av personvernspillet, hvis dere ønsker å bruke det, og virksomheten ikke har det fra før. 
  • Cybersikkerhetssenteret kommer med et ukentlig sikkerhetstips, Det kan deles videre internt i egen virksomhet. Tema vil favne bredt, og målgruppene vil være ulike. De inviterer også til et digitalt foredrag med Simen Bakke, fra Politiets IKT-tjenester. Tema er den strategiske betydningen av cybersikkerhet for universiteter og høgskoler. Målgrupper er ledelsen, lederstøttefunksjoner og sikkerhetsressurser. Uninett legger ut ukas sikkerhetstips og foredraget med Simen Bakke.
  • Sikresiden.no har designet plakater til promotering av sikkerhetsmåneden. Hvis dere skal produsere rollups eller vil legge til egen logo på plakatene, ta kontakt med oss på support@sikresiden.no