Kunnskapsspill

TIL  BRUK FOR VIRKSOMHETER SOM ER MED I SIKRESIDENSAMARBEIDET

Vi har så langt laget 2 kunnskapsspill personvernspillet og fadderspillet.

Hvorfor kunnskapsspill?

 • Du aktiviseres hele tiden og får umiddelbar respons
 • Du kan spille innimellom, når det passer deg
 • Du lærer om et omfattende tema på en enkel måte 
 • Det er en morsom måte å lære nyttige ting på
 • Det er en effektiv måte å lære opp mange på

Personvernspillet

Gir interaktiv trening i grunnleggende personvern, og bidrar til etterlevelse av personvernregelverket.

Lansert 5.oktober 2020. Det var 13 virksomheter som bruker spillet i lanseringsperioden 5.oktober til 15.november.Spillet ble brukt  av 800 spillere som til sammen spilte 60.000 moduler!

Ofte stilte spørsmål (FAQ) om bruk av personvernspillet.

Grunnleggende moduler:

 • Hvorfor har vi personvern?
 • Roller og ansvar 
 • Vurdere risiko
 • Mitt ansvar og mine rettigheter
 • Lovlig grunnlag
 • Personvernprinsippene
 • Helseopplysninger
 • Deling og utlevering av data
 • Anonymisering av data

Moduler for forskere:

 • forske på mennesker?
 • Gjenbruk av forskningsdata
 • Hvilke tillatelser trenger du?
 • Samarbeid i forskningsprosjekter
 • Anonymisering i forskning
 • Ulike typer forskningsdata
 • Oppstart og opprydning

Det er også en egen modul om personvern i undervisning og en om personvern i HR.

Fadderspillet

Gir faddere trening i å håndtere ulike typer situasjoner og gjør dem bevisst på hvordan de kan bidra til en inkluderende og god studiestart for alle.

Ble brukt til sikkerhetsopplæring av 3500 studentfaddere ved 36 studiesteder til studiestart 2020. De spilte til sammen 75.000 moduler!

Moduler: meg som fadder

 • Informasjon om fadderuka
 • Om fadderuka
 • Trygg fadder
 • Over grensa

Moduler: trygg i fadderuka

 • Smittevern
 • Personvern og nettsvindel
 • Brannvern og evakuering
 • trusler, vold og overgrep
 • Førstehjelp
 • Usynlige sykdommer

Moduler: alkohol og rus

 • Hvordan fungerer alkohol?
 • Arrangementer
 • Ansvarlig på fest

Har du spørsmål om kunnskapsspillene eller ønsker du pris for hva det vil koste å bruke kunnskapsspillene for din virksomhet?

Kontakt: post@sikresiden.no