Fagseminar

I møte med pågående, livstruende vold – Hva gjør du?

Hvilke vurderinger gjør du? Hvilke beslutninger tar du?

Tid: torsdag 22.mars 2018 kl 10-12.30

Sted: OsloMet, Pilestredet 32, Store auditorium.

Program:

  • Elin og Guttorm Skovly, Norsk folkehjelp, vil fortelle om hvordan de bidro til å redde mange liv i skolestua på Utøya 22.juli.2011
  • Lars Weisæth, professor emeritus UiO. Han regnes som en av de ledende krisepsykiaterne i verden og foredrar om den menneskelige faktor i kriser.
  • Førstegangs visning av instruksjonsfilmen om PLIVO (6 min animasjon), laget av sikresiden.no med bistand fra Politiet, Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

Påmelding

Invitasjon (PDF), som du kan sende videre og dele - seminaret er åpent for alle!